Sveriges Byggindustrier

Vitt och lönande med ROT-avdrag

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 10:33 CET

Sveriges Byggindustrier (BI) konstaterar nöjt att åtta av tio företag anser att ROT-avdraget bidrar till en minskning av svartjobben i byggbranschen. Resultatet presenterades i studien ”Ros och Ris om ROT-avdraget”, som genomförts av åtta bransch- och arbetsgivarorganisationer inom byggbranschen.

– Det är glädjande att företagen anser att de får en sundare konkurrens på marknaden, det är ett av syftena med ROT-avdraget, säger Björn Wellhagen, ansvarig för Husbyggnadsfrågor vid BI.

I studien framkommer också att 75 procent av företagen anser att det går bra att hantera fakturamodellen samt att 70 procent av företagen använder skriftliga avtal med s.k. ROT-klausul.
– Det är viktigt att använda skriftliga avtal mellan parterna vid köp av ett byggnadsarbete, det underlättar för såväl kund som utförare. Hantverkarformuläret 09 och ROT-klausulen är enkla och tydliga dokument som förenklar tillvaron inom byggbranschen, fortsätter Björn Wellhagen.

En annan stor vinnare med ROT-avdraget är staten. För staten innebär ROT-avdraget intäkter på omkring 3,5 miljarder kronor i form av moms på arbete och tillkommande material samt arbetsgivaravgifter. Relaterat till skattereduktionen om 2,4 miljarder innebär det att varje krona i skattereduktion ger ungefär 1,50 krona i skatteintäkt.
– Finansministern ler nog när han smuttar på julglöggen och konstaterar att ROT-avdraget även bidrar till ökade skatteintäkter. Vi delar gärna den julfriden med honom i en vit tillvaro, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, ansvarig för Husbyggnadsfrågor vid Sveriges Byggindustrier, tel. 0708 99 58 65.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org