Nättidningen Payback / Payback Sverige

Vittnesbörd i sex avsnitt om polisens olaga hot och otillåtna påverkan riktad mot bikerkulturen!

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2012 11:57 CEST

Payback Sverige har under de senaste veckorna publicerat sex olika inlägg i en serie om polismyndigheternas olaga hot och otillåtna påverkan i olika ärenden med anknytning till bikerkulturen. Tar man ett och ett inlägg för sig så framstår kanske de polisära övergreppen för en ovetande allmänhet eller media såsom en tillfällighet men lägger man dem tillsammans så framträder en bild med systematiska och omfattande övergrepp riktade mot en och samma miljö- bikerkulturen. Och, då kan inte heller polisens olika former av olaga hot och påtryckningar bortförklaras.

Två av inläggen består av källor som inte velat framträda med namn för att inte riskera än fler repressalier. Ett av dessa vittnesmål inkom under 2009 och ett mitt under pågående reportageserie i år 2012. Själklart förtar det något av trovärdigheten av inläggen men då media oftast publicerar och godtar anonyma poliskällor, och sådana källor aldrig skulle riskera repressalier, så bedömer vi det likväl vara av största vikt att i nuläget publicera anonyma vittnesmål då det i längden kan leda till att fler personer verkligen vågar höra av sig till oss och berätta om olika övergreppsarter från polismyndigheternas sida.

Fastighetsägare vittnar om polismyndigheternas olaga hot
http://www.payback.name/?p=6943

Polisen bombhotar nyhetsredaktion! Om polisens olaga hot med bikeranknytning!
http://www.payback.name/?p=6963

Polisen använder bevakningskostnader som medel för otillåten påverkan och olaga hot!
http://www.payback.name/?p=6969

Polisen sänker festivalers bevakningskostnader som tack för infört västförbud! Om polisens otillåtna påverkan och olaga hot
http://www.payback.name/?p=6983

Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan
http://www.payback.name/?p=7043

Om polisens olaga hot och otillåtna påverkan av media
http://www.payback.name/?p=7067

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name