Nättidningen Payback / Payback Sverige

Vittnesmål 31-40: Berättelser om övergrepp, övervåld och verksamhet utan lagstöd från polisens sida gentemot bikers!

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2013 13:29 CET

Payback Sverige uppmanar landets journalister att noggrannt genomläsa nedanstående vittnesmål samt att vid genomläsningen ha följande bestämmelser, uttalanden och lagar i åtanke. 

Polisförordningen 4:1: Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet.

Polisman får endast ingripa då det är nödvändigt (behovsprincipen) samt måste välja det minst lindrigaste alternativet för ingripandet om det finns flera olika alternativ (proportionalitetsprincipen) se RÅ 1999 ref. 76 p. 5.5 

En situation där det förekommer våld kan komma att bedömas som uppenbart oförsvarlig om varken ingripandets art, faromoment eller övriga omständigheter motiverar behovet av våldsutövningen. se RH 1997:73.

Regeringsformen 1:1: Den offentliga makten utövas under lagarna.

Vittnesmål 31: Hur systematisk förföljelse och polistrakasserier påverkar anhöriga! Del 2/3 http://www.payback.name/?p=12180

Vittnesmål 32: Polisen försökte värva dottern som informatör! Del 3/3:
http://www.payback.name/?p=12182

Vittnesmål 33: Polisen förstörde framgångsrik rörelse på grund av ägarens släktskap med biker!:
http://www.payback.name/?p=12187

Vittnesmål 34: Om synnerligen våldsamma övergrepp och grov vandalism från polismaktens sida!:
http://www.payback.name/?p=12196

Vittnesmål 35: Smärta, andnöd och ögonsjukdom inget skäl att sanera ögonen efter pepparsprejning, enligt polisen!:
http://www.payback.name/?p=12199

Vittnesmål 36: Kvinna fick lunginflammation och misshandlades av polisen!:
http://www.payback.name/?p=12219

Vittnesmål 37: Astmatiker pepparsprejades och vägrades ögonsanering!:
http://www.payback.name/?p=12224

Vittnesmål 38: Kvinna vittnar om polisens övervåld och lagbrott - Hjärtstillestånd, armbrott, revbensbrott m.m!:
http://www.payback.name/?p=12227

Vittnesmål 39: Om polisens övervåld mot festgäster samt om att polisens maskering visar på skuld och dåligt samvete!:
http://www.payback.name/?p=12236

Vittnesmål 40: Privat vän vittnar om övervåld och polisens totala okänslighet!:
http://www.payback.name/?p=12241

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name