Stockholms Läns Landsting

Vivi-Anne Gustavsson blir administrativ direktör i SLL (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 14:41 CEST

Vivi-Anne Gustavsson har utsetts till administrativ direktör inom Stockholms läns landsting. Hon får ansvar för bland annat landstingets centrala kanslifunktion, intern service, landstingsarkivet och avdelningen för Travel Management.

Vivi-Anne Gustavsson är idag chef för avdelningen för service och kommunikation inom landstingets Beställarkontor Vård, samt ställföreträdande beställardirektör. Hon har arbetat inom landstinget i ca 15 år, bland annat som chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen inom den tidigare HSN-staben.

– Vivi-Anne Gustavssons långa erfarenhet och kunskap om våra olika verksamheter blir en stor tillgång för landstingets koncernledning. Den omorganisation av Landstingsstyrelsens förvaltning som just nu genomförs bygger till stor del på en bättre samordning mellan förvaltningens olika delar. Här kommer Vivi-Anne Gustavsson att spela en nyckelroll, säger landstingsdirektör Sören Olofsson.

För mer information, kontakta
Sören Olofsson, landstingsdirektör, 08-737 45 00
Vivi-Anne Gustavsson, tillträdande administrativ direktör, 08-737 48 61
Anders Fridell, presschef, 08-737 42 02, 070-737 42 02