Centerpartiet

Viviann Gerdin: Varning för generationsskiftet

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 16:00 CEST

När 40-talisterna går i pension står Sverige inför hotet om massavveckling av småföretag. - Oroväckande är att 45 000 företag kommer att avvecklas och ytterligare 45 000 ägarskiften kommer att misslyckas därför att ägarskiften är komplicerade. Detta kan leda till att 160 000 arbetstillfällen försvinner på grund av att företagande anses vara krångligt, riskfyllt och olönsamt. Konsekvenser för sysselsättningen och samhällsekonomin blir stora om inte regeringen inser och förmår att förhindra katastrofen, sade Viviann Gerdin, (c) riksdagsledamot i torsdagens allmänpolitiska debatt.


För att kunna motverka en kris vid generationsskiftet föreslår Centerpartiet att från och med nästa år avskaffa arvs – och gåvoskatten för de i skatteklass ett för att underlätta generationsväxling inom familjeföretag.

- I debatten glömmer många bort att småföretag och småföretagare är två sidor av samma mynt. För att helheten ska bli bra måste vi ha insikt om att både företaget och ägaren behöver stimulanser. Detta är nödvändigt för att kunna öka motivationen hos fler att starta företag, sade Viviann Gerdin.

Inför regler i socialförsäkringssystemet som inte diskriminerar nyblivna företagare. Det borde vara självklart att en löntagare och småföretagare ska ha lika villkor ifråga om kvalifikation och ersättningsregler i sjukförsäkring och föräldraförsäkring.
- Riksdagen har möjligheter att förbättra småföretagsklimatet. Vi kan göra dem mer konkurrenskraftiga genom att lätta på de statliga bördorna. En åtgärd är att avveckla tredje sjuklöneveckan och ersätta den med en sjuklönemodell anpassad till småföretagens förutsättningar, sade Viviann Gerdin.