Vivida Assistans AB

Vivida Assistans beslutar om utökat meddelarskydd

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 16:07 CET

Beslutet innebär att alla medarbetare inom Vivida Assistans har rätt att kontakta och uttala sig för eller lämna upplysningar om exempelvis missförhållanden till media eller Vividas ledning, anonymt eller med eget namn. Vividas ledning och chefer utfäster sig att inte efterforska källan bakom lämnade uppgifter och medarbetare får inte särbehandlas på grund av sitt yttrande.


– Inom Vivida eftersträvar vi öppenhet och transparens i vår verksamhet som en viktig del i utvecklingen av vårt företag. Våra medarbetare måste ha möjlighet att påtala problem och diskutera verksamheten på olika sätt. Detta är viktigt för att få väl fungerande och öppna arbetsplatser, men ytterst för att säkra kvaliteten i omsorgen, säger Fredric Käll, VD på Vivida Assistans.


Redan sedan tidigare har meddelarfrihet praktiserats inom Vivida Assistans, men genom att formalisera och tydliggöra detta stärks medarbetarnas rättigheter och skydd ytterligare och det överensstämmer med Vividas värdegrund.


Beslutet ger Vividas medarbetare samma principiella rätt till meddelarfrihet som offentligt anställda har genom offentlighets- och sekretesslagen, med undantag för uppgifter som skyddas av tystnadsplikt.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredric Käll, VD Vivida Assistans tal: 019-555 43 01
Patrik Anshelm, styrelseordförande Vivida Assistans tel: 076-114 44 41Om Vivida Assistans
Vivida är ett företag som sköter samordning av personlig assistans. Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt anpassad assistans till funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna i hela landet. Som kund kan du alltid känna trygghet i att ha anlitat oss som din assistanssamordnare. Vivida Assistans grundades 2004 och har 850 anställda med assistansuppdrag över hela landet. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Läs mer på www.vivida.se