Viximed AB

VIXIMED ställer ut på SAMTIT 2018 på Svenska Mässan i Göteborg den 25-27 april

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 15:24 CEST

Välkommen till vår monter H05:17 där vi kommer att visa några av våra innovativa produkter såsom MEDXPLORER® och VIEWMED™

Delta även i vår frågesport och vinn en R2-D2 robot (Star Wars)

MEDXPLORER® aktiverar automatiskt videoinspelning vid rörelse i bilden från bildgivande utrustningar till central server i full upplösning. Användare kan i efterhand granska operationen, spara undan för utbildning för träning av yngre kirurger eller för vidare åtgärd efter exempelvis Lex Maria anmälan. Webbaserat gränssnitt åtkomligt från standard dator efter autentisering. MEDXPLORER® är aktiv 24/7 365 och finns på ett 30-tal utrustningar såsom Robot kirurgi, Laparaskopi, OP-lampor etc. på flera sjukhus.

VIEWMED™ ger anslutna bildgivande utrustningar ljud- och bildkommunikation via webbgränssnitt. Dokumentera video och bilder i DICOM format. Möjliggör samarbete under operationer mellan olika yrkesgrupper på olika fysisk plats. Workshop eller utbildning av studenter i valfri lokal bara dator med webbläsare finns tillgänglig. VIEWMED™ finns i ett 120-tal installationer på Angio-lab, C-bågar, Endoskopistaplar, Robot kirurgi, OP-lampor etc. på flera sjukhus.

VIXIMED är ett innovativt medicinsk IT företag med stor erfarenhet från sjukvården. Företagets mission är att ge sjukvården förutsättningar till en mer innovativ vård som i förlängningen förbättrar människors och djurs hälsa samt livskvalitet. VIXIMEDs affärsidé är att erbjuda nyskapande IT system till sjukvården som förenklar och effektiviserar arbetet med medicinska bilder och ljud, dosdata och patientkontakter.