Viximed AB

VIXIMEDS medicinska media arkiv MEDXPLORER™ förenklar arbetet samt ökar säkerheten och kvalitén inom sjukvården

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 13:38 CEST

VIXIMED ger sjukhuset möjlighet att hantera och dokumentera medicinsk video 24/7, 365 dagar om året utan interaktion till MEDXPLORER™. Sjukhuset slipper hantering av DVD/CD skivor och löser samtidigt kopplingen till en fysisk plats för att ta del av det lagrade mediet.

MEDXPLORER™ är helt webbaserat och integreras enkelt mot AD/LDAP för enkel användaradministration för uppsättning av roller och behörigheter i systemet. MEDXPLORER™ har möjlighet att kategorisera data med taggar för enkel sökning av kollegor samt export/import via webbläsare (All funktionalitet är konfigurerbar per användare/grupp). Media som lagras till MEDXPLORER™ är utan patientinformation och ligger katalogiserat på modalitet, datum och tid i videosekvenser.

MEDXPLORER™ är idag väl beprövat med cirka 40 installationer på flera ledande sjukhus. Systemet används idag inom robot kirurgi, laparaskopi, op lampor etc.

”VIXIMEDs långsiktiga engagemang och investeringar i medicinska media arkiv och kommunikationssystem är en integrerad del av vår företagsstrategi för att förbättra kvaliteten inom vården. Vårdgivare kan enkelt gå tillbaks och titta på ingrepp vilket garanterar en säker och förstklassig vård av patienter", säger Emanuel Hillberg VD på VIXIMED

VIXIMED AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala
SWEDEN
Phone +46 (0) 18 -18 66 33
info@viximed.se
www.viximed.se

VIXIMED är ett innovativt medicinsk IT företag med stor erfarenhet från sjukvården. Företagets mission är att ge sjukvården förutsättningar till en mer innovativ vård som i förlängningen förbättrar människors och djurs hälsa samt livskvalitet. VIXIMEDs affärsidé är att erbjuda nyskapande IT-system till sjukvården som förenklar och effektiviserar arbetet med medicinska bilder och ljud, dosdata och patientkontakter.