Viximed AB

VIXIMEDS system VIEWMED OR förenklar arbetet, ökar produktiviteten och sänker kostnaden i och utanför operationsrummet

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 09:58 CEST

VIXIMED ger sjukhuset möjlighet att med video, bilder och ljud enkelt kommunicera och utbyta information mellan operationsrum men också ut mot sjukhuset/världen med hjälp av VIEWMED OR.

VIEWMED OR är ett styrsystem av bild och ljud som möjliggör styrning av anslutna utrustningars video på operationsrummets skärmar samt för distribution över sjukhusets nätverk för anslutna användare. Inne på operationsrummet används en medicinsk dator med touch skärm för att styra arbetsflöden via systemets gränssnitt. VIEWMED OR är ett framtids-säkrat och skalbart system där nya videokällor enkelt kan läggas till. Systemet stödjer idag alla förekommande signaler inklusive 4K.

Med VIEWMED OR kan video, bilder och ljud i och utanför operationsrummet kontrolleras och styras. Video och bilder som sparas i systemet lagras till ett mellan-lagrings system med DICOM och kan eftergranskas och editeras. Det går också lagra till externt arkiv för långtidslagring (PACS).

VIEWMED OR baseras på systemet VIEWMED som är väl beprövat kliniskt sedan 2004 och som idag finns på ett hundratal utrustningar inom radiologi, endoskopi och kirurgi.

”VIXIMEDs långsiktiga engagemang och investeringar i användarvänliga kommunikationssystem är en integrerad del av vår företagsstrategi för att förbättra kvaliteten inom vården. Vårdgivare ska enkelt och kostnadseffektivt kunna kommunicera och utbyta information i komplexa operationsmiljöer vilket garanterar en säker och förstklassig vård av patienter", säger Emanuel Hillberg VD på VIXIMED


VIXIMED AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala
SWEDEN
Phone +46 (0) 18 -18 66 33
info@viximed.se
www.viximed.se

VIXIMED är ett innovativt medicinsk IT företag med stor erfarenhet från sjukvården. Företagets mission är att ge sjukvården förutsättningar till en mer innovativ vård som i förlängningen förbättrar människors och djurs hälsa samt livskvalitet. VIXIMEDs affärsidé är att erbjuda nyskapande IT‐system till sjukvården som förenklar och effektiviserar arbetet med medicinska bilder och ljud, dosdata och patientkontakter.