Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (VKG)

VKG Energy Services ansökan om avnotering från First North har bifallits

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 16:39 CET

First North har bifallit VKG Energy Services AB:s ansökan om avnotering, med sista handelsdag den 18 februari 2011.

Styrelsen i VKG Energy Services AB beslutade vid extra styrelsemöte den 26 januari 2011 att begära avnotering av aktien från First North.

En avnotering den 18 februari innebär att VKG inte kommer att offentliggöra en bokslutskommuniké för 2010.

VKG Energy Services AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Fredrik Mannerheim, vd
VKG Energy Services AB (publ)
Mobil: 070-311 0860
E-post: fredrik.mannerheim@vkg.se

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. För mer information se www.vkg.se

VKG Energy Services AB (publ) erbjuder systemlösningar och tjänster inom energi- och klimatteknik för kommersiella och offentliga fastigheter, industrier, flerbostadshus samt småhus. VKG:s aktie är noterad på Nasdaq OMX:s alternativa marknadsplats First North