Alfombra Roja

Vktiga verktyg för svenska företag

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 08:56 CEST

Ekonomistyrningsvekets (ESV) senaste prognos visar att svensk tillväxt bromsar in från rekordhöga 5,7 procent i fjol till 3,9 procent i år. Stockholmsbörsen har hittills fallit med 6,3 procent. Ska vi börja darra? Inte än. Många tror fortfarande att börsen kommer visa ett positivt resultat för helåret och att tillväxten kommer fortsätta vara stark men samtidigt finns det ett antal orosmoment; stigande räntor och hot om fallande priser på bostäder, det enorma amerikanska skuldberget och krisen för euron i och med Greklands, Irlands, Portugals, Italiens och Spaniens problem. Vi på Alfombra Roja följer noggrant vad som händer och tänker framåt. Vad behövs för att mota Olle i grind? Vad bör svenska företag satsa på idag för att trygga sin framtid? Mot bakgrund av detta satsar vi därför andra halvåret 2011 mycket på att utveckla två för företag viktiga verktyg som kan hjälpa er att behålla och öka marknadsandelar. Det första verktyget vi tror på är att tjänste- och produktionsföretag ska hitta nya affärskontakter. Alfombra Roja har en bred kännedom om den spanska marknaden och vi menar att detta är rätt tid för svenska företag att etablera sig där. Sverige har redan en stor export till Spanien, ett gott anseende och tack vare EU-samarbetet en enkel väg in i Spanien. Samtidigt kan språkliga och kulturella hinder sätta käppar i hjulet. Det kan vara svårt att hitta de rätta nätverken och rätt distributörer, grossister eller samarbetspartners. Sådant är vi bra på. Vi kommer i höst att arbeta med lanseringen av svenskt mode och svenska ekologiska produkter på den spanska marknaden. Vi är intresserade av att samarbeta med ytterligare några svenska företag som har en vision av att arbeta sig in på den spanska marknaden (46 miljoner konsumenter!). Glöm inte heller bort att Spanien fungerar som Europas bro till Latinamerika! Det andra verktyget är att skapa möjligheter för företag att höja sin personals kompetens. Under finanskrisen gjorde många företag misstaget att spara in på fortbildning och personalutveckling. Därför är behovet stort idag att komma ikapp. I pressen har rapporterna duggat tätt; ingen vill vara chef, den genomsnittliga kontorsanställda jobbar bara effektivt två timmar om dagen, all arbetstid går åt till möten som inte leder till någonting, varken den interna eller den externa kommunikationen fungerar. Alfombra Roja har därför etablerat ett samarbete med Lead Com som kallats för Europas ledande konsulter inom det kommunikativa ledarskapet. Vi vill hjälpa svenska företag att bli effektivare i sin kommunikativa kompetens. Att skapa effektivare möten, bättre presentationer (som inte bara består av ett antal Power Point bilder ingen kommer ihåg) och att bättre ta tillvara personalens inneboende kraft är viktiga konkurrensmedel. Vi arrangerar en serie kallad ”Träning för alla” som kommer att gå en gång i veckan och vi kommer att jobba med företag med presentationsteknik, konsten att hålla effektiva möten och tekniken för att hantera svåra samtal – bland annat. Kontakta Alfombra Roja och låt oss hjälpa dig och ditt företag med dessa två viktiga verktyg som vi specialiserat oss på att hjälpa dig med. Och kom ihåg; vi kan annat också. Vi är experter på att rulla ut den röda mattan (alfombra roja) och att anpassa den för att passa just ditt företag! PB

Alfombra Roja förenar rollerna som affärskonsult, DMC
(destination management consultant) och eventbyrå.

”Alfombra Roja” är spanska och betyder ”Röda Mattan” och är en symbol
för alla de förberedelser som görs.

Vi erbjuder affärstjänster, besökarservice i Sverige och
studieresor till Spanien, arrangemang av events.