VLT AB

VLT AB förvärvar Gratistidningar i Sverige AB (GISAB)

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 15:15 CEST

VLT AB förvärvar 66,7 procent i GISAB av danska koncernen Söndagsavisen AS. GISAB är de hyperlokala Stockholmstidningarna Mitt i... med 31 titlar i Stockholms stadsdelar och kommuner samt Smé-Journalen i Eskilstuna, Strängnäs-Journalen, Örebroar'n och Södertäljeposten. Tidningarna har veckoutgivning med en sammantagen upplaga på drygt 1 miljon exemplar. Även distributionsföretaget S-post ingår. Omsättningen 2007 var 333 MSEK och redovisat rörelseresultat 39 MSEK.

Köpeskillingen uppgår till 400 MSEK. Affären är villkorad av konkurrensverket godkännande, varefter övertagandet sker. Ett godkännande beräknas tidigast komma under oktober i år. I avtalet ingår även en uppgörelse om att vid årsskiftet 2010/11 köpa resterande 33,3 procent av Söndagsavisens aktier för 160 MSEK, plus en resultatbaserad tilläggsköpeskilling. Initialt medför förvärvet en ökad skuldsättning. Genom affären tillförs tidningsgruppen ett framgångsrikt företag med ett väl inarbetat koncept.

VLT AB:s prognos för 2008 är oförändrad.

Västerås den 25 september 2008.

StyrelsenFör ytterligare information:
VLT AB:s styrelseordförande Tomas Brunegård, mobil 0705-62 44 00
VLT AB:s VD Johan Färnstrand, tel 021-19 90 22, mobil 0766-34 79 16