BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Vodafone ny stor donator och samarbetspartner till BRIS

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 09:47 CEST

Internationella barndagen:
Vodafone ny stor donator och samarbetspartner till BRIS

På begäran av medarbetarna i Vodafone Sverige AB har det globala mobilföretagets internationella välgörenhetsstiftelse beviljat en donation till Barnens Rätt I Samhället på sammanlagt 7.5 miljoner kronor, fördelat på en treårsperiod. Syftet med stödet är att BRIS ska kunna fortsätta driva sitt arbete för utsatta barn som behöver stöd och hjälp.

Vodafone Group Foundation (http://www.vodafonefoundation.org/) är en stiftelse, finansierad av Vodafone Group, som ger bidrag över hela världen till verksamheter som ligger Vodafone varmt om hjärtat. Riksförbundet BRIS har ett begränsat antal huvudsponsorer för att garantera en kvalitetssäkring av basverksamheten som innefattar Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen. 95 procent av BRIS intäkter kommer från gåvor, donationer, insamlade medel och sponsring från företag och allmänhet.

- För BRIS är det unikt med en sådan stor donation som Vodafone har givit
oss. Ett så stort belopp bidrar verkligen till att ge oss en trygghet under en lång period framöver. Vi kommer bland annat att använda dessa medel till att öka tillgängligheten på Barnens Hjälptelefon, vilket bland annat innebär utbyggnad av telefonlinjer och utbildning av våra ideella medarbetare, kommenterar BRIS generalsekreterare Göran Harnesk och
tillägger:

- Vodafone har med sin donation visat prov på ett stort engagemang och vår
förhoppning är att de ska bli föregångare och inspirera andra företag att stödja oss i vårt arbete för de barn i vårt land som behöver någon vuxen att känna tillit till.

Under 2003 mottogs uppskattningsvis sammantaget 76 000 samtal till BRIS, men mätningar av tillgängligheten visar att bara vart tredje samtal kom fram direkt. Till den tre år gamla BRIS-mejlen inkom cirka 8 000 mejl, där särkilt en tredubblad ökning av mejl om flickors suicidproblematik kunde märkas. Den enskilt största orsaken till att ringa BRIS handlar däremot om mobbning, men svåra familjekonflikter är vanliga både i tal och skrift, där också utsatthet av fysisk misshandel och sexuella övergrepp är särskilt oroande.

- Vårt mål är att öka förståelsen och främja kommunikationen mellan
människor. Många barn far illa, och vi hoppas att det ekonomiska stödet genom Vodafone Group Foundation kan bidra till att fler barn och ungdomar når fram till BRIS för att få hjälp och att BRIS får mer resurser att arbeta i förebyggande syfte, säger Hans Kuropatwa, VD, Vodafone Sverige.

BRIS generalsekreterare Göran Harnesk kan nås på (08) 598 888 00 eller 070 728 80 88. Vodafones informationschef Johan Holmgren finns på 0708-331400