Ledstiernan AB

Voice Provider genomför förvärv

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 10:03 CEST

Ledstiernans portföljbolag Voice Provider Sweden AB förvärvar Computer Sciences Corporations (CSC) verksamhet inom röststyrda tjänster och stärker därmed sin position som den klart ledande leverantören på området i Skandinavien. I samband med affären förstärks Voice Providers samarbete med CSC.


Voice Provider kommer nu fortsätta att utveckla marknaden och att stärka den egna verksamheten.
Voice Provider har kunder i Sverige, Norge och Danmark samt god tillväxt och lönsamhet. Exempel på kunder är Posten, Svenska Spel, Nordnet, NSB i Norge och Mols-Linien i Danmark.

"Genom den här transaktionen stärks vårt fleråriga samarbete med Voice Provider ytterligare." säger Morten Søgård, CSC Account Director för Airline Solutions. "Vi får nu tillgång till en större organisation som kan förstärka vårt erbjudande till marknaden inom Speech Recognition och därmed ge större mervärden för våra kunder.".

Samarbetet mellan Voice Provider och CSC kommer framöver att omfatta att Voice Provider kan leverera spetskompetens och lösningar inom sitt specifika område till CSC i fall där CSC ingår större ramavtal. Idag samarbetar Voice Provider och CSC mot en av CSCs större kunder.

"När vi nu samlar kompetensen till Voice Provider får vi en mycket bra grund för fortsatt expansion och ett framtida fördjupat samarbete med CSC. Vi kan nu erbjuda våra kunder en stabilare, större och mer kompetent leverantör med fortsatt fokus på röststyrda tjänster", säger Bengt Persson, VD för Voice Provider Sweden AB.

Ledstiernan äger 21,3 procent av Voice Provider.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Persson, VD Voice Provider, tel: 08 456 96 60, e-post: bengt.persson@voiceprovider.com
Dag Bjurström, SO Voice Provider, tel: 070 761 52 39
Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel: 08 545 035 00, e-post: johan.wachtmeister@ledstiernan.se
Morten Søgård, Account Director Cumputer Sciences Corporations, tel: +47 900 199 98, e-post : msogard@csc.com

Om Voice Provider
Voice Provider har medarbetare som är experter inom området röststyrda tjänster (taligenkänning, text-till-tal, talarverifiering). Voice Provider analyserar verksamheter, främst med omfattande kundservice, designar, utvecklar och integrerar lösningar för röststyrda telefonitjänster. Dessutom tar Voice Provider ett helhetsåtagande med drift, support och underhåll. Lösningarna utvecklar och förbättrar företags och organisationers kundkommunikation samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Voice Provider ägs av Telenor Venture II ASA, Ledstiernan, Skandia Liv samt entreprenörerna. www.voiceprovider.com

Om CSC
Computer Sciences Corporation grundades 1959 och är idag ett av världens ledande globala företag inom informationsteknologin. CSCs uppdrag är att förse sina kunder, som finns inom såväl industrin som den offentliga sektorn, med lösningar som svarar upp emot kundernas speciella utmaningar och som gör det möjligt för dem att få största möjliga nytta av IT-teknologin. Med fler än 90 000 medarbetare, levererar CSC nyskapande lösningar för sina kunder runt om i världen genom att tillämpa ledande teknologier och CSCs egen spetskompetens. Vår kompetens innefattar systemdesign och -integration; outsourcing av IT och affärsprocesser; applikationsutveckling; webb- och applikationshosting och management konsulting. CSCs huvudkontor finns i El Segundo, Kalifornien, USA. CSCs omsättning för tolvmånadersperioden till och med den 2 april 2004 uppgick till 14,8 miljarder dollar. www.csc.com


Pressmeddelande 040708

Om Ledstiernan
Ledstiernan är ett börsnoterat riskkapitalbolag med speciell inriktning på investeringar inom IT och kommunikationsteknologi. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se.


Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35