Ledstiernan AB

Voice Provider har skrivit avtal med UC angående röststyrd förlustanmälan av ID-handlingar

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 15:19 CEST

UC AB lanserade den 26 maj den röststyrda tjänsten UC Förlustanmälan. Tjänsten har utvecklats av Voice Provider och SAS IT Bolag som genom partnerskap utvecklar och förbättrar företags och organisationers verksamhet i Skandinavien genom att erbjuda röststyrda telefonitjänster i en ASP-miljö.

Voice Provider och SAS IT bolag, Scandinavian IT Group (SIG), har för UC AB utvecklat en automatisk tjänst där förlustanmälan av ID-handlingar och beställning av ny hävningsblankett sker med hjälp av röststyrning. Tjänsten förstår talade kommandon och syftar till att effektivisera den service UC AB tillhandahåller via manuell betjäning. En notering om förlorad ID-handling försvårar missbruk av personnumret i kreditsammanhang.

Uppdraget är en helhetslösning som omfattar utveckling, drift samt löpande förvaltning och kvalitetssäkring av tjänsten. Voice Provider och SIG stärker härmed ytterligare sin position som ledande leverantör av röststyrda tjänster i Skandinavien. Den röststyrda betaltjänsten UC Förlustanmälan lanserades publikt den 26 maj -03.

- Vi ville erbjuda våra kunder en tjänst som skulle vara användarvänlig och enkel att använda och röststyrning visade sig vara ett utmärkt sätt att hantera detta ärende. Nu blir våra handläggare och kundtjänst avlastade och får möjlighet att handha mer komplexa ärenden. Att valet föll på Voice Provider berodde på deras kompetens och goda referenser. Med Voice Provider som leverantör säkerställs även framtida möjligheter att vidareutveckla konceptet kring automatisering och röststyrda tjänster, säger Mikael Eklund, Indatachef UC AB.

- Vi är väldigt glada att vi har skrivit avtal med UC, som vi ser som en mycket viktig kund. Det är naturligtvis roligt att kunna visa att flera stora företag som just UC, Svenska Spel och Posten ser affärsnyttan med röststyrda lösningar i sin kundhantering och kundkommunikation, och som identifierat Voice Provider som strategisk leverantör, säger Bengt Persson, VD Voice Provider.

Voice Providers och SIGs gemensamma ASP-baserade lösning bygger på partnerskap med Nuance och Scansoft, världsledande leverantörer av taligenkänning samt text-till-tal produkter. Genom att ta ett helhetsåtagande med design, utveckling samt drift erbjuder Voice Provider och Scandinavian IT Group röststyrda lösningar som gör att företag inte behöver investera i egna plattformar, teknik eller kompetens.

- Det är mycket stimulerande att UC valt oss som leverantör och att vi tillsammans hittar nya innovativa lösningar som höjer standarden och kvaliteten inom området, säger Ove Lundvall, Affärs och utvecklingschef för röst- och kundtjänstlösningar på Scandinavian IT Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Persson, VD, Voice Provider
Tfn: 08-456 96 60
bengt.persson@voiceprovider.com

Ove Lundvall, Manager Speech and Contact Center Solutions, Scandinavian IT Group
Tfn: 08-797 10 18
ove.lundvall@sas.se

Mikael Eklund, Indatachef, UC AB
Tfn: 08-670 90 89
mikael.eklund@uc.se

Attachments:
Voice Provider ingår avtal med UC

Voice Provider/Scandinavian IT Group (SIG)

Voice Provider och Scandinavian IT Group har ett unikt samarbete där vi tillsammans bildar Skandinaviens ledande leverantör av röststyrda tjänster.

Voice Provider har medarbetare som är experter inom området röststyrda tjänster (taligenkänning, text-till-tal, talarverifiering). Voice Provider utvecklar och marknadsför lösningar för röststyrda telefonitjänster genom en ASP-modell. Lösningarna marknadsförs som ett sätt att förbättra och effektivisera företags och organisationers kundkommunikation. Voice Provider ägs av Telenor Venture II ASA, Ledstiernan, Skandia Liv samt entreprenörerna. www.voiceprovider.com

Scandinavian IT Group (SIG) är ett dotterbolag till Scandinavian Airlines System (SAS) och är en av Skandinaviens största IT-företag med över 1300 anställda. SIGs fokus är IT och flyg, då man har en lång kompetens inom informationsteknologi kombinerad med djup kunskap om flygindustrin. Företaget tillhandahåller lösningar inom bl.a. SMS, WAP, PDA, Bluetooth, VPN och har utvecklat en av världens mest avancerade call centers inkl. röststyrning. Man har dessutom en mycket kvalificerad driftsorganisation. www.scandinavianIT.com

UC
UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till 6 miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag. UC erbjuder bland annat sekundsnabb dagsfärsk information om företag och privatpersoner för kreditbedömning av kunder och prospekts samt kvalificerade ekonomiska bedömningar. UC:s största ägare är Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB. www.uc.se