Compare Karlstad

VoIP-lösning från Tyskland testas på Compare Testlab

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 21:33 CET

Secure VoIP (SecVoip) - en IP-telefonilösning från Jade Hochschule i tyska Wilhemshafen - kommer att testas på Compare Testlab med kompetensstöd från Compare-företag.

Det tyska SecVoip-projektet - som drivs av The Laboratory for Communication Networks & Transmission Technologies vid Jade Hochschule - syftar till att utveckla en telefoniserver som gör det möjligt att ringa säkert via Internet (IP-telefoni) utan en chans för tjuvlyssnare.

Kai-Christian Struss och Benjamin Zerrath från Jade Hochschule har nyligen besökt Compare Testlab för att förbereda och definiera omfattningen av testerna. Under besöket i Karlstad hann de också med att leda ett seminarium om VoIP för ett 20-tal studenter och lärare vid Karlstad universitet.

"Ett intressant och spännande uppdrag där vår uppgift blir att testa en säker implementation av IP-telefonilösningen", förklarar Sven Wedemalm som är verksamhetsansvarig på Compare Testlab.

Testerna kommer att genomföras på Compare Testlab - som har den tekniska infrastrukturen för att genomföra testerna - med resurser och kompetensstöd från Compare-företag.

Henrik Emilsson och Malin Hedman på Compare-företaget Qamcom Research & Technology deltog i mötet kring SecVoip-projektet - dels för att ta fram ett förslag till hur testerna kan genomföras, dels för att diskutera former för samverkan i den här typen av projektuppdrag.

"Det är så här Compare Testlab är tänkt att fungera - nu börjar testuppdragen att komma in och då måste vi hitta de rätta formerna för att snabbt kunna bemanna projekten med rätt resurser och kompetens från Compare-företag eller andra samarbetspartners", säger Sven Wedemalm.

Kontakterna mellan Jade Hochschule och Compare Testlab har etablerats genom E-CLIC (European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services) - ett EU-projekt som syftar till att etablera åtta europeiska samverkande innovationscenter för bredbands- och mediatjänster i Nordsjöregionen.

E-CLIC Värmland - som utgörs av Compare, Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland - arbetar med mobil kommunikation och kvalitetssäkring där Compare testlab medverkar i utveckling, testning och kvalitetssäkring av nya bredbands- och mediatjänster. E-CLIC Wilhelmshaven - som utgörs av bland annat Jade Hochschule - har huvudfokus på innehållsproduktion, tjänsteutveckling och infrastruktur.

"Genom E-CLIC har vi fått mycket goda och värdefulla internationella kontakter som nu kan börja ge affärsmässiga uppdrag för Compare-företagen", förklarar Mikael Lundström som är Compares projektledare i E-CLIC Värmland.

..............................