Elverket

Volatilt elpris ger liten påverkan på Elverket

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 13:41 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm#Elverket


- Kraftiga prissvängningar skadar förtroendet för branschen, enligt vd

Elpriset har svängt rejält de senaste två månaderna. Kundernas förtroende för elmarknaden har fått sig en törn och hård kritik har riktats mot elbörsen Nordpool. beQuoted har talat med Elverkets vd Jonas Borgardt om faktorerna som styrt elprisutvecklingen och hur Elverket påverkats.

Volatilt elpris
Den ovanligt kalla vintern har fått elpriset att skena. Under november 2009 låg priset på runt 38 öre per kWh, för att under december nå över 50 öre per kWh. Pristoppen under december nådde hela 261 öre per kWh, med enstaka timmar på 14 kronor per kWh.

- Det var flera faktorer som sammanföll lite olyckligt. För det första blev det väldigt kallt i Sverige, betydligt kallare än ett normalår. Detta har bidragit till att elförbrukningen ökat markant då det krävts mer el för att till exempel hålla värmen uppe i hus och fastigheter, säger vd Jonas Borgardt och fortsätter:

- Sedan har vi en brist på elproduktion. Anledningen är att kärnkraften inte var i full drift. För att klara efterfrågan på el tvingades producenterna sätta in dyr reservkraftproduktion, vilket gjorde att elpriset stack iväg.

Jonas Borgardt lägger en del av skulden för produktionsbristen på politikerna som varit otydliga om kärnkraftens framtid.

- Ett annat problem är att gamla regeringar tidigare sagt att kärnkraften på sikt skall avvecklas. Därmed har elproducenterna självfallet inte varit benägna att investera i kärnkraftverken för framtiden.

- Idag är tongångarna annorlunda. Nu investerar man ikapp och därför kan det ta ett tag innan kärnkraftproduktionen kommer igång på allvar, fortsätter Jonas Borgardt.

Kritik mot Nordpool
I spåren av det svajiga elpriset har hård kritik riktats mot elbörsen Nordpool. Kritiken har bland annat handlat om dålig transparens. Flera konkurrensmyndigheter har undersökt marknaden, undersökningar som hittills resulterat i få anmärkningar.

- Man ska komma ihåg att marknaden domineras av Vattenfall, EON och Fortum, vilka står för drygt 90 procent av all elproduktion. Huruvida de missbrukar sin marknadsposition kan jag inte kommentera, men förtroendet för elbranschen generellt minskar när elpriset stiger så pass kraftigt, säger Jonas Borgardt.

Leverantörerna påverkas inte mycket av volatilt pris
Jonas Borgardt påpekar att som elleverantör utan egen produktion kan inte Elverket dra nytta av det höga elpriset på samma sätt som elproducenterna.  

- Rent generellt påverkas vi inte speciellt mycket när elpriset varierar då den procentuella marginalen inte ökar för att priserna stiger, säger han. Samtidigt förklarar han att kundernas bundna avtal kan innebära att Elverket tvingas köpa in el via elbörsen till ofördelaktiga priser:

- När kunderna binder elpriset prissäkrar vi en prognostiserad normal volym för kunden i fråga för att kunna garantera kunden det utlovade priset. Problem kan uppstå när kunden använder mer el än normalt. Då tvingas vi köpa in mer el till marknadspris via elbörsen för att fylla kundens utökade behov.

Oförändrad prognos, än så länge
Trots befarade extraköp för Elverket behåller beQuoted vårt vinstestimat om ungefär 2,50 kronor per aktie för helåret 2009.

Elverket har som målsättning att dela ut halva nettovinsten till aktieägarna. För 2008 var vinsten 1,05 kronor per aktie och utdelningen 50 öre.

Om bolaget håller fast vid den målsättningen skulle det kunna innebära en utdelning överstigandes 1 krona per aktie på vårt vinstestimat för 2009. Det skulle motsvara en direktavkastning på drygt 2 procent.
PATRIK BLOMSTRÖM
patrik.blomstrom@beQuoted.com