Image Media Channel AB i samverkan med Q-channel AB

Volkswagen använder nu kösystemet Q-channel

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 10:32 CET

Kunden som kommer till serviceavdelningen på Volkswagen möts av en touchskärm som hanterar olika typer av köer såsom expressservice, mekanisk verkstad, skadeverkstad och reservdelar. Under respektive kötyp kan kunden välja mellan att lämna eller hämta bil samt övriga ärenden. Skärmen förändras under dagen beroende på vilka kötyper som är aktuella, detta för att hantera köerna så effektivt som möjligt och korta väntetiderna maximalt för snabb service. 

Personalen på serviceavdelningen får kontinuerligt information om status för de olika kötyperna på sin arbetsstation. Statistiken som genereras löpande per automatik är också en viktigt del i Volkswagens resursplanering samt i planeringen gällande hanteringen av olika ärendetyper. Volkswagen har även valt att integrera kösystemet med den digitala skyltningen som Image Media Channel levererar. Könformation och kampanjer/reklam som visas för kunderna på stora skärmar mixas med nyheter från Dagens Industri.

Kösystemet Q-channel är ett modernt kösystem där köknappen har ersatts med en touchscreen, de röda siffrorna med LCD-displayer och en Internetbaserad lösning för administration, information och statistik.

Kösystemet Q-channel har redan rönt stort intresse och installationer sker nu löpande på bland annat butiker och bankkontor runtom i Sverige. Även andra branscher visar ett stort intresse för den nya generationens kö- och besökshanteringssystem.

Q-channel innehåller förutom funktioner för att hantera olika kötyper även funktioner för att hantera bokade möten, som även integrerats med vidarekoppling till sms. Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras med automatik och kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm. Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

Istället för de gamla "röda" siffrorna så använder Q-channel vanliga LCD displayer för både kassaplatser och allmän köinformationstavla, där Q-channel´s köinformation integreras med Digital Signage, dvs nyheter, reklam för merförsäljning och information integreras med köinformation. Även de mindre displayerna kan nyttjas för nyheter, reklam, merförsäljning och information.

Installationen av Q-channel är betydligt enklare än tidigare system då kassaknappar är trådlösa varvid inga kabeldragningar krävs. Det är enkelt att omorganisera kassor och placeringar, då endast fjärrkontroller behövs vid kassorna och lcd-displayer enkelt kan byta innehåll.

Den nya generationens kösystem - Q-channel!

Image Media Channel som funnits i 10 år, och som har installationer från Haparanda till Ystad, levererar system för digital signage. Installationer finns förutom inom butiker, även på bland annat banker, skolor, bibliotek och hotell. Systemet förekommer även som interninformationssystem på tidningar och tidningstryckerier. Image Media Channel har sedan starten ett nära samarbete med etablerade media.

www.imagemediachannel.se

Bo Stintzing

08-203020