PeaceWorks Sweden

Volontärarbete i förändring

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2012 10:57 CEST

Tidigare undersökningar om volontärverksamheten har visat att ungefär hälften av alla svenskar engagerar sig ideellt på fritiden. Och trenden verkar inte minska med åren. 2011 genomförde PeaceWorks en undersökning, i samband med det europeiska året för frivillig arbete, om svenskarnas inställning till volontärarbete. Undersökningen klargjorde, bland mycket annat, att tiden som årligen läggs på volontärarbete i Sverige motsvarar 400 000 heltidsjobb samt att värdet av alla de produkter och tjänster som erbjuds ideellt uppgår till 150 miljarder svenska kronor.

Undersökningen visar också att termen volontärarbete på senare år har blivit ett mångfacetterat begrepp. Länge var volontärer och volontärarbete förknippat med den ideella sektorn, men idag har fler och fler privata företag och statliga myndigheter börjat intressera sig för möjligheten att antingen ta emot volontärer eller skicka ut dem internationellt. I takt med detta har volontärerna själva fått en större makt att bestämma över sitt engagemang, samtidigt som de inte nödvändigtvis kopplas ihop med den förmedling som de åker på volontärarbete genom. Trenden att åka internationella volontärutbyten har även den ökat.
- Volontärarbetet har blivit mer kommersialiserat. Den har blivit en del av marknaden och väldigt trendigt, säger en av de tillfrågade i PeaceWorks undersökning.

Vad har då ett land att tjäna på att allt fler engagerar sig ideellt? Mycket, i alla fall om vi ska tro undersökningen. Föruom att ge volontärerna en vettig fritidssysselsättning och att de volontärprojekten riktar sig mot får det bättre, finner undersökningen belägg för att hela samhället tjänar på en stark volontärsektor. Som exempel finns att volontärerna ökar sina chanser att få jobb, blir mer integrerade i samhället och, inte minst, mindre intoleranta genetemot andra samhällen och kulturer.

Intressanta fakta från undersökningen
Sverige har en lång tradition av volontärarbete, det går att hitta dokument så långt tillbaka som 1600-talet som visar på volontärverksamhet i Sverige.
I Sverige finns cirka 200 000 organisationer som på olika sätt använder sig av eller förmedlar volontärer. Organisationernas totala medlemsantal uppgår till 32 miljoner registrering, att jämföra med Sveriges befolkning på 9,5 miljoner invånare.
Den traditionella formen av volontärarbete håller på att förändras, från ett tydligt ställningstagande genom medlemskap till att volontären vill sätta sina enga ramar för sitt engagemang 

Kontakt
Mimmi Viviana:  mouzy83@hotmail.com, 0733 16 36 73. Har varit volontär i Filippinerna
Maja Jacobsson:  maja.jacobsson@peaceworks.se, 08 588 300 64. Har varit delaktig i arbetet med undersökningen
Fanny Pelin: fanny.pelin@gmail.com, 08 615 05 58. Pressansvarig, PeaceWorks 

PeaceWorks har arbetat med volontärutbyten sedan 1974 och har lokalföreningar som arbetar lokalt i Sverige med fredsskapande aktiviteter.