Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Volontärbyrå för ideell sektor och Umeå2014 startas

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 12:25 CEST

Umeå2014 kommer att samarbeta med Västerbottens Idrottsförbund för att bygga upp en volontärverksamhet för kulturhuvudstadssatsningen och den ideella sektorn. Det beslutades av kulturhuvudstadsutskottet idag.

En dialog mellan Umeå2014 och Västerbottens idrottsförbund har inletts med syfte att etablera en volontärbyrå för den ideella sektorn i allmänhet och för Umeå2014 i synnerhet.

Umeå2014 står inför stora utmaningar inför kommande programår, dels med huvudinvigningen, dels med de åtta övriga årstidsinvigningarna. Utöver Umeå2014:s egna arrangemang ska föreningslivet och kulturaktörerna anordna cirka 250 arrangemang under programåret vilket kommer att ställa höga krav och förväntningar på volontära insatser. Den ideella sektorn, van att arbeta frivilligt och volontärt blir en naturlig part i uppbyggnaden av en volontärförmedling, vilket primärt inte är ett kommunalt uppdrag.

Ett koncept har diskuterats där ideell sektor är ägare av volontärbyrån och Umeå2014 köper en tjänst. Förmedlingstjänsten ska göra det enkelt att söka, bevaka och registrera volontäruppdrag och hitta volontärer som kan bidra med en arbetsinsats.

Kostnaden är totalt 740 000 kr fördelat på 210 000 kr år 2013 och 530 000 kr år 2014. Pengarna finns avsatta i budgeten.

Mer information:

Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd
Ordförande, kulturhuvudstadsutskottet
090-16 14 12
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Sven-Olov Edvinsson
Vice ordförande, kulturhuvudstadsutskottet
070-602 66 34
sven-olov.edvinsson@umea.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.