Polismyndigheten i Stockholms län

Volontärverksamheten fördubblades under året

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 08:46 CET

Polisens volontärer i Stockholms län fortsätter att växa. Under år 2009 genomfördes
över 500 volontäruppdrag – nära en fördubbling jämfört med förra året.
Receptionsvärdar på närpolisstationer, hjälpa berusade ungdomar på helgnätter, vittnen vid
en misshandelsrättegång, stöd till polisen vid demonstrationer och ledsagning i telefon för
de som känner sig otrygga när de går hem på natten. Det är några exempel på uppdrag som i år har genomförts av polisens volontärer i Stockholms län.


Antalet planerade uppdrag där polisens volontärer har använts ökade kraftigt under år 2009
till drygt 500 uppdrag, vilket kan jämföras med 305 uppdrag år 2008 och 81 uppdrag år
2006. De senaste åren har polisen i Stockholms län årligen utbildat drygt 100 nya
volontärer. I år ökade antalet nyutbildade till 254 personer. I början av nästa år kommer
därmed cirka 700 personer ha genomgått volontärutbildningen sedan starten år 2003.

− Det här är en mycket positiv utveckling. Vi ser hela tiden hur vi kan utveckla vår
användning av polisens volontärer. De gör ett fantastiskt arbete. Deras insatser är ett bra
komplement till polismyndighetens arbete, säger länspolismästare Carin Götblad.
Antalet närpolisområden med egna volontärer ökar. 23 av 39 närpolisområden har egna
volontärer, de används även av närpolisområden utan egna volontärer. Även gränspolisen
vid Bromma och Arlanda och tunnelbanepolisen har använt volontärer under året.
Bland annat har volontärer med utländsk bakgrund bidragit till att polisen på ett bättre sätt
har kunnat föra ut brottsförebyggande information till allmänheten.

− Volontärerna är ett sätt för oss att nå ut till allmänheten i vissa områden. Här fungerar
volontärerna som en brygga mellan polisen och allmänheten och kan öka förtroendet för
polisen och öka förståelsen för vårt arbete, säger länspolismästare Carin Götblad.

Presskontakt till länspolismästaren:
Andreas Fahlén, pressekreterare, tel. 08-401 00 28.
Polismyndigheten i Stockholms län är störst av landets 21 polismyndigheter. Myndigheten består av åtta polismästardistrikt och fem centrala
avdelningar. Totalt har myndigheten cirka 6 700 anställda varav drygt 5 000 är poliser. Myndighetens chef är länspolismästare Carin Götblad,
som också är chef över Polismyndigheten Gotland.
POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN
Fakta: Polisens volontärer Stockholms län
Polisens volontärer startades som ett projekt år 2003, men är sedan år 2008 en del
av polismyndighetens ordinarie verksamhet. Initiativet togs av länspolismästare
Carin Götblad efter att hon kommit i kontakt med volontärverksamhet inom polisen
vid ett studiebesök i Kanada.
För att bli volontär inom Stockholmspolisen måste man vara minst 18 år. Alla
intresserade genomgår en intervju med två poliser för att bedöma ens lämplighet.
Efter det får man genomgå en utbildning under tre kvällar eller en helg. Några
moment som ingår är lagstiftning, kommunikation, konflikthantering, bemötande
och vittnesteknik.

Vid minst 79 tillfällen har volontärerna rapporterat till polis och förhindrat
tillfälle till brott.

Vid cirka 25 000 tillfällen har volontärerna varit i kontakt med allmänheten.

13 grundutbildningar har genomförts under året vilket har resulterat i 254 nya
volontärer. Totalt 672 volontärer har utbildats sedan 2005.

Polisen i Stockholms län har under året även hjälpt polisen på Gotland att starta
upp egen volontärverksamhet.
Läs mer:

Läs mer om Stockholmspolisens volontärer på www.polisen.se/stockholm.