Volvokoncernen

Volvo Aero utökar sin andel i gasturbinen LM2500

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 09:07 CEST

Volvo Aero och General Electric Company har tecknat ett avtal som innebär att Volvo Aero utökar sin andel i den stationära gasturbinen LM2500®. Den totala omsättningen för tilläggsavtalet förväntas bli cirka en miljard kronor för Volvo Aero.

Det nya kontraktet gäller 10-13 spoolen i högtryckskompressorn för samma gasturbin. Genom denna utökning kommer Volvo Aero att bli ansvarigt för nästan alla skivor och spoolar i högtryckskompressorsektionen, (dvs steg 1 till 16). Det nya avtalet med GE innebär en investering på cirka 140 miljoner kronor.
För de kommande 10-15 åren beräknas omsättningen för Volvo Aeros andel i LM2500® bli ungefär 250 miljoner kronor per år.

Volvo Aero är sedan 1997 riskdelande partner i LM2500®, en gasturbin som främst är avsedd för industriella och marina applikationer. LM2500®, som blivit känd som den mest tillförlitliga gasturbinen i sin klass, har en effekt på 18-34 MW.

Sedan LM2500® lanserades på 1970-talet har mer än 2 000 gasturbiner levererats. Sedan Volvo Aero gick in som partner 1997 har det handlat om cirka 100 gasturbiner per år och även i fortsättningen väntas leveranserna ligga på den nivån.

Volvo Aero har tillverkat 3-9 spoolen till högtryckskompressorn i LM2500® under en följd av år. 2004 skrev GE och Volvo Aero ett tilläggsavtal, som avser kompressorskivor (steg 1 och 2) och spool 14-16 till samma gasturbin.

LM2500® är ett derivat av flygmotorn CF6-6 där Volvo Aero och GE sedan länge samarbetar. Volvo Aero är också en riskdelande partner med GE i de industriella gasturbinerna LM1600®, LM6000™ och LMS100®.

Volvo Aero och GE har haft ett nära samarbete i många år i olika projekt rörande militära flygmotorer och komponenter för gasturbiner för civila och industri/marina applikationer.

2005-10-06

För ytterligare information, kontakta Rolf Stoor, marknadsansvarig inom produktområde Engines, Volvo Aero, tfn 0520-946 36 eller 070-5775892.

Bild på komponenttillverkning till LM2500® finns att hämta på Internet.
www.volvoaero.com/newsmedia/image+bank/engine+components/

Volvo Aero utvecklar och tillverkar högteknologiska komponenter till civila flyg- och raketmotorer i samarbete med världens ledande tillverkare. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive försäljning av komponenter till flygmotorer och flygplan, försäljning och leasing av flygmotorer och flygplan, samt service, underhåll och reparation av flygmotorer. Volvo Aero ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.