Volvokoncernen

Volvo ansöker om avnotering från börserna i Frankfurt, Düsseldorf och Hamburg

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 08:34 CEST

AB Volvos styrelse har beslutat att ansöka om avnotering av Volvoaktien från börserna i Frankfurt, Düsseldorf och Hamburg.

Volvos aktie har varit noterad på de tyska börserna i Frankfurt, Düsseldorf och Hamburg sedan 1974. Noteringen var ett led i den dåvarande ledningens strävan att öka det internationella ägandet i Volvo. Avregleringen av de internationella kapitalmarknaderna och det ökande utländska ägandet av aktier på Stockholmsbörsen, har dock gjort att noteringen på de tre tyska börserna spelat ut sin roll.

AB Volvos styrelse har därför beslutat om att ansöka om avnotering av Volvos aktie från börserna i Frankfurt, Düsseldorf och Hamburg. Avnoteringen från de tre börserna beräknas vara slutgiltigt genomförd under hösten 2004.

För ytterligare information, kontakta IR-chef Fredrik Brunell, 031-66 11 91 eller Patrik Stenberg, 031-66 13 36.