Volvokoncernen

Volvo i samarbete med Vattenfall kring koldioxidfri el

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 10:13 CEST

Volvokoncernen och Vattenfall har tecknat ett samarbetsavtal kring hållbara energileveranser. Avtalet omfattar bl a leverans av Miljövarudeklarerad Vattenel och handel med utsläppsrätter.

Genom Miljövarudeklarerad Vattenel får Volvo koldioxidfria elleveranser och dessutom en fullständig redovisning av den exakta miljöpåverkan från ”ax till limpa”. Beräkningarna är baserade på data från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel.

”Fordonsindustrin har ett särskilt ansvar för att hantera koldioxidutsläppen,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”På motorsidan utvecklar vi hela tiden mer och mer energieffektiva motorer som ger lägre koldioxidutsläpp, men vi kan göra mer och det är därför vi nu satsar på ett samarbete kring hållbara energileveranser.”

Volvokoncernen har sedan 1970-talet haft miljöhänsyn som ett kärnvärde och har en övergripande målsättning att till exempel öka andelen CO2-neutral energi, minska energianvändningen med 50 % per tillverkad enhet samt inte använda kol eller olja för uppvärmning.

2007-08-28

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20070828 kl 10.00.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 93 000 anställda, produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 248 miljarder SEK och är noterat på Stockholmsbörsen och på NASDAQ i USA.