Volvokoncernen

Volvo Mobility Systems införlivas med Volvo Bussar

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 14:01 CEST

Fordonsdiagnostik och trafikinformationssystem byggs ihop vilket ger
fler funktioner, bättre kvalitet och ökad tillförlitlighet. Det är
resultatet av att Volvo Mobility Systems från den 1 oktober är en del av
Volvo Bussar.

Volvo Mobility Systems (VMS) har sedan 2000 utvecklat och sålt
informations- och trafikledningssystem baserat på IT under varunamnet
ITS4mobility. Kunderna är huvudmän för kollektivtrafik och
bussoperatörer, främst i Europa.

Vid dessa affärer har det nästan uteslutande handlat om eftermontering
på befintliga kollektivtrafikfordon. Men VMS och Volvo Bussar har också
samarbetat för att kunna koppla ihop bussens funktioner med
informationssystemen. Detta är idag verklighet i elektroniksystemet BEA
som öppnar helt nya möjligheter för huvudmän och operatörer att utföra
diagnostik och samla statistisk information om bussar i en flotta.

"Att vi nu går upp i Volvo Bussar är en naturlig utveckling," säger
Claes Westberg, chef för Volvo Mobility Systems. "ITS4mobility kan
därigenom integreras direkt i produktutveckling och produktion vilket
leder till fler användningsområden och ökad tillförlitlighet samtidigt
som det förenklar för kunden. Det innebär också att vi kan erbjuda
transportlösningar i stort och inte bara för bussar. Det breddar bilden
och gör att vi som företag får en större förståelse för kundens behov."

VMS kommer även fortsättningsvis att arbeta under namnet Volvo Mobility
Systems gentemot sina kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christina Fjellman, 031- 66 73 05, 0 708-66 70 88.