Volvo Lastvagnar AB

Volvo Penta lanserar motorprogram för SEK 600 miljoner

Pressmeddelande   •  Aug 12, 2003 10:23 CEST

Volvo Penta lanserar en helt ny generation medeltunga dieselmotorer för fritidsbåtar. Totalt cirka SEK 600 miljoner har Volvo Penta satsat i de nya motorerna som sätter helt ny standard för prestanda, komfort, emissioner och ljudnivåer.

Volvo Penta har idag en marknadsledande ställning när det gäller dieselmotorer för planande fritidsbåtar. Med hjälp av innovationer som exempelvis Aquamaticdrevet och den motroterande Duoproppropellern, har Volvo Penta i många avseenden drivit utvecklingen inom marinindustrin.

Med de nya elektroniska dieselmotorerna D4 på 210 hästkrafter och D6 på 310 hästkrafter, tar Volvo Penta nästa steg. Detta motorprogram är helt nyutvecklat och innehåller en rad helt nya tekniska lösningar som gör motorerna snabbare, starkare, renare och tystare än föregångarna.

Motorerna tillverkas i Volvo Pentas helägda motorfabrik i Vara, som är världens enda fabrik för volymtillverkning av dieselmotorer som utvecklats enbart för marint bruk.

- Detta är en viktig förklaring till Volvo Pentas framgångar i denna del av marknaden. Motorerna är från grunden utvecklade och designade för att vara optimerade i båtar, vilket gör våra produkter oerhört konkurrenskraftiga, säger Volvo Pentas VD Staffan Jufors.

Varafabrikens tillverkning av Volvo Pentas befintliga motorprogram kommer tills vidare att löpa parallellt med de nya motorerna. Kapaciteten i fabriken, som idag har cirka 200 anställda, har under det senaste året successivt byggts ut för att möta den ökade efterfrågan.

Volvo Penta har satsat omkring en halv miljard svenska kronor i investeringar och produktutveckling i Vara och i det nya motorprogrammet. Tillsammans med de satsningar på nya drev som Volvo Penta gjort i Volvos gemensamma transmissionsfabrik i Köping, hamnar de totala kostnaderna på cirka SEK 600 miljoner.

Under de senaste fem åren har Volvo Penta satsat cirka två miljarder kronor på produktutveckling, vilket innebär en fördubbling jämfört med nivån tidigare under 1990-talet.

- Volvo Penta har självt kunnat finansiera dessa satsningar tack vare den mycket goda resultatutvecklingen. En stor del av vinsterna har återinvesterats i nya produkter, vilket nu skapar förutsättningar för Volvo Penta att ytterligare stärka sin ställning inom marinbranschen, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Utöver de Vara-tillverkade dieselmotorerna lanserar Volvo Penta i höst också den nya dielselmotorn D3 på 130 eller 160 hästkrafter samt den nya segelbåtsmotorn D2-75.