Volvokoncernen

Volvo startar projekt med hybriddrivna renhållningsfordon i Göteborg och Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:57 CET

Energimyndigheten har beviljat AB Volvo ett stöd på 9,8 MSEK för ett projekt
inom utveckling av ny hybridteknik för tunga fordon. Projektet omfattar
utveckling och provning av hybridteknik i två renhållningsfordon i Göteborg och
Stockholm. Målet med projektet är att uppnå bränslebesparingar på upp till 30
procent.

Projektet genomförs tillsammans med två av Volvos stora kunder inom
avfallshantering. Fordonen beräknas kunna tas i drift i början av 2008.
Utvärdering och provning kommer att ske i samarbete med kunderna och pågå under
ett till tre år. Under hela projektet kommer Volvo att vidareutveckla och
optimera tekniken för kommande serieproduktion. På båda fordonen kommer Volvo
även att installera och testa ett nytt säkerhetssystem för fordon i stadstrafik.

Volvo har sedan 15-20 år tillbaka arbetat med forskning och utveckling av
grundläggande hybridteknik. Volvos egna tester och simuleringar visar att
hybriddrift för tunga fordon lämpar sig bäst för fordon som under sin körning
tvingas till många stopp och starter, typfallet är bussar,
distributionslastbilar och renhållningsfordon. I dessa fall kan
bränslebesparingen bli ända upp till 35 procent.

2007-02-15

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27,
0705-59 11 49


Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt
komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 82 000
anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185
marknader. Volvo omsätter över 200 miljarder SEK och är noterat på börserna i
Stockholm och på NASDAQ i US