Volvokoncernen

Volvo tar över Prévost och Nova Bus

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 16:57 CEST

Som ett led i rekonstruktionen av busstillverkaren Henlys Group plc, har Volvo träffat en överenskommelse om att köpa resterande 50 % av den nordamerikanska busstillverkaren Prévost Car Inc. som tillverkar bussar av märkena Prévost och Nova. Köpeskillingen är 83 miljoner USD och inkluderar övertagandet av två efterställda lån. Enligt överenskommelsen kommer Prévost Car Inc. att bli ett helägt dotterbolag till Volvo Bussar. Överenskommelsen innebär också att Volvo konverterar det förlagslån på 240 MUSD som utfärdats till Henlys, till aktier i ett nytt USA-baserat bolag. Det nybildade bolaget har tagit över 100 procent av den amerikanska skolbusstillverkaren Blue Bird. Konverteringen medför ett nedskrivningsbehov för AB Volvo på omkring 170 MUSD.

Volvo har under en tid deltagit i diskussioner med Henlys och ett bankkonsortium, om olika möjligheter att rekonstruera Henlys Group som råkat i mycket stora finansiella svårigheter. Målet har varit att säkra så stora värden som möjligt för de olika fordringsägarna. 1999 utfärdade Volvo ett konvertibelt förlagslån på sammanlagt 240 MUSD till Henlys och tillsammans med en upplupen ränta på 15 MUSD, uppgår den fordran som Volvo har på Henlys till sammanlagt 255 MUSD. Volvos bedömning är att rekonstruktionen på bästa möjliga sätt tillvaratar Volvos och dess aktieägares intressen. Volvo har enligt överenskommelsen inte förbundit sig att tillföra det rekonstruerade bolaget ytterligare finansiella resurser.

Köpeskillingen för Prévost samt två efterställda lån på sammanlagt cirka 40 MUSD vilka Henlys beviljat Prévost Car Inc., uppgår totalt till 83 MUSD. Prévost Car Inc. var före rekonstruktionen ett joint venture som ägdes till lika delar av Volvo och Henlys. Bolaget har god lönsamhet och övertagandet är strategiskt intressant eftersom det finns framtida möjligheter till ytterligare synergier med Volvos övriga bussverksamhet. Prévost och Nova Bus har verksamheter i Kanada och tillverkar lyxiga specialbussar och stadsbussar för den nordamerikanska marknaden.

Förutom Prévost och Nova ägde Henlys också den amerikanska skolbusstillverkaren Blue Bird som nu har tagits över av det nya, USA-baserade bolaget. Blue Bird är marknadsledande inom skolbussar på den nordamerikanska marknaden men har gått med förlust de senaste två åren.

Enligt överenskommelsen har Volvo, bankkonsortiet och en engelsk pensionsfond konverterat delar av sina fordringar till ordinarie aktier och preferensaktier i det nya USA-baserade bolaget. Efter konverteringen har Volvo och bankkonsortiet fått 42,5 procent vardera av de ordinarie aktierna och pensionsfonden 5 procent. Ledningen för Blue Bird har fått de resterande 10 procenten. Konverteringen medför ett nedskrivningsbehov på omkring 170 MUSD för AB Volvo. Efter rekonstruktionen kommer Henlys att avvecklas.

Prévost Car Inc. med de två varumärkena Prévost och Nova kommer att bli en del av affärsområdet Volvo Bussar. I sin strävan att öka värdet på Blue Bird kommer Volvokoncernen att utse representanter till bolagets och dess moderbolags styrelse och ha möjlighet att delta i den framtida utvecklingen av bolaget.

2004-10-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations Investor Relations
Mårten Wikforss Fredrik Brunell
031-66 11 27 alt 0705-59 11 49 031-66 11 91 alt 0705-59 10 91


Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 76.000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 180 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm, London, Frankfurt och på NASDAQ i USA.