Volvokoncernen

Volvokoncernen med på Dow Jones sustainability index för sjunde året i rad

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:02 CEST

Volvokoncernen kvalificerar sig återigen för att få komma med på Dow Jones sustainability index över de företag i världen som ligger längst fram när det gäller hållbar utveckling. Volvo är ett av få svenska företag som är med på både Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) och Dow Jones STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX).

För sjunde året i rad är Volvo med på DJSI World tack vare koncernens hållbarhetsarbete inom ekonomi, miljö och sociala frågor. Detta innebär att Volvo bedöms vara bland de 10 % bästa företagen i världen då det gäller att förena ekonomisk lönsamhet med hänsyn till miljö och sociala aspekter. Totalt granskades 2 500 företag varav endast 320 ansågs vara tillräckligt kvalificerade för att få ingå i DJSI World.

Särskilt gott betyg får Volvokoncernen för det sätt varpå företaget hanterar frågor som rör miljö och bolagsstyrning samt finansiella frågor.

För femte året i rad är Volvokoncernen även med på DJSI STOXX, ett index som består av de ledande europeiska företagen när det gäller hållbar utveckling. I DJSI STOXX ingår 162 företag av totalt 600 granskade.

2008-09-22

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2008-09-22 kl 09.00.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 285 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.