Volvokoncernen

Volvokoncernen positiv till europeisk koldioxidlagstiftning för lastbilar

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 13:41 CEST

Volvokoncernen ser positivt på EU-kommissionens ambition att lägga fram ett förslag till en europeisk koldioxidlagstiftning som reglerar utsläpp från lastbilar. En förutsättning är dock att utsläppen mäts utifrån det transportarbete som fordonen utför och inte enbart utifrån det individuella fordonets utsläpp.
”En lastbil är inte en större bil”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Lastbilar utför ett viktigt transportarbete och utsläppsmätningarna måste ta hänsyn till den last som fordonen transporterar, inte bara till hur mycket varje fordon släpper ut var för sig under en viss sträcka.”

”Ett bättre mått är utsläpp per tonkilometer”, konstaterar Leif Johansson. ”Om vi inte tar hänsyn även till den last som fordonet transporterar är annars risken att transportörerna för att klara kraven väljer att köra med tre små lastbilar istället för en stor vilket kommer att leda till betydligt högre utsläpp men också till ökade problem med trängsel, buller och liknande.”

En annan fråga som diskuterats gäller tekniken för att klara utsläppen men här är Leif Johansson inte särskilt orolig.
”Vi tror inte det är omöjligt att klara kraven rent tekniskt men för att vi skall få verkliga sänkningar av koldioxidutsläppen måste kraven ta hänsyn till mer än bara utsläpp per kilometer annars riskeras paradoxalt nog ökade utsläpp.”

2010-10-11

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 90 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2009 omkring 218 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.