Volvokoncernen

Volvos samlade historia fyller 10 år och varumärket 90 år

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2005 09:43 CEST

I slutet av maj är det tio år sedan Volvo Museum öppnade sina portar för första gången. Invigningen 1995 skapade stora rubriker i media och allmänhetens intresse var stort. Tidigare hade det inte funnits något offentligt museum trots företagets redan då långa historia.

Den från början begränsade utställningen har vuxit till att omfatta produkter från alla verksamhetsgrenar – från personbilar, lastbilar och bussar till entreprenadmaskiner, marin- och flygplansmotorer.

De första fordonen till det som decennier senare blev Volvo Museum ska ha börjat sammanställas mot slutet av 1950-talet i de ursprungliga fabrikslokalerna i Lundby på Hisingen.

1963 rapporterade Volvos kundtidning Ratten att företaget hade sammanställt en komplett samling av de bilmodeller som tillverkats under företagets första 25 år. Det rörde sig om femtontalet fordon, bland annat flera rariteter som inte längre finns kvar i Volvos ägo– bland annat en ovanlig PV657 Ambulans och en LV70 Brandbil från 1931.

Under invigningen av den nya fabriken i Torslanda 1964 kördes kung Gustav VI Adolf och Gustaf Larson – en av Volvos grundare – i en Volvo ÖV4 som lånats av en privatperson, eftersom företaget då inte ägde ett exemplar av cabrioleten. Senare samma år rapporterade dock Volvos interna personaltidning Luftrenaren att en ÖV4 tillverkats på chassiet av en täckt PV4.
Under resten av 1960-talet och en bit in på 1970-talet var byggandet av ett museum inte ett prioriterat ärende inom Volvokoncernen.

Nystart för samlingen
I mitten av 1970-talet stod samlingen i den så kallade ”Blå Hangaren” vid Torslanda flygfält. Det rörde sig då om 5-6 fordon men endast två av dem ska ha varit körbara. Ett fåtal andra fordon fanns spridda i Volvos lokaler runt om i landet. Tyvärr brann hangaren ner efter endast något år, men de flesta av fordonen klarade sig undan skador.

Under några år placerades de i temporära lokaler, men från början av 1980-talet stod samlingen i en hangar vid Säve flygplats mitt på Hisingen. Kring denna tidpunkt började fordonen ånyo underhållas ordentligt samt nya köpas in.
I början av 1990-talet utökades samlingen med ett stort antal rariteter. Företaget köpte av den tidigare importören i Belgien, Charlie Mannerie, en stor samling Volvobilar. De utgjorde ett tvärsnitt av modeller – från 1920-talet till och med 1980-talet.
Nuvarande museichefen Heinz Linninger fick ansvaret för samlingen i mitten av 1970-talet. Han minns att det mesta av stödet och resurserna under denna tid kom från huvudkontoret.

Invigning 1995
I mitten av 1990-talet erhöll Volvos samling en permanent plats med öppnandet av Volvo Museum i Arendal på Hisingen den 30 maj 1995. Från början fanns endast ett fåtal bussar och lastbilar med, medan personbilssamlingen från start var större med omkring 40 stycken vagnar.

Idag finns det ca 75 stycken personbilar, drygt ett tjugotal lastvagnar, bussar och entreprenadmaskiner, trettiotalet marin- och industrimotorer samt två flygplan – Draken och Viggen – på museet. Alla delar av Volvokoncernen och Volvo Personvagnars produkter är väl representerade.

Även ytan har vuxet kraftigt. Från 1 700 kvm öppningsåret har museet idag en yta på ca 3 500 kvm. Cirka 55 000 personer besökte Volvo Museum förra året. Inträdet kostar 30 kr.

Stödjer Volvos varumärke
Idag stödjer Volvo Museum de olika Volvobolagens affärer och varumärket genom att verka sammanhållande och vara en mötespunkt. Museet knyter ihop utvecklingen och produkterna på ett överskådligt sätt.

”Volvo Museums historia och tillblivelse är inte en människas bedrift, utan det rör sig snarare om ett hundratal personer som har bidragit under årens lopp. Det är inte intressant att räkna upp alla dessa personer, utan det viktiga är att alla de företag som idag utvecklar varumärket Volvo har tillgång till en levande mötesplats”, säger Heinz Linninger, chef för Volvo Museum.
År 1999 sålde AB Volvo personvagnsrörelsen till Ford Motor Company.

”Ford har fortsatt att stödja Volvo Museum efter övertagandet av Volvo Personvagnar. Till exempel, så levererades den sista C70 Cabrioleten direkt från Uddevallafabriken hit för bara några månader sedan. Även AB Volvo-sfärens bolag stödjer oss mycket bra”, säger Heinz Linninger.

Idag ser Heinz mycket positivt på Volvo Museums framtid. Det finns planer på att utöka ytan, och fler fordon och andra objekt från Volvos långa historia är på ingång.

”Det finns ett talesätt inom bilindustrin. Den som inte har någon historia har heller ingen framtid. Det är ett uttryck som idag kanske är mer relevant än någonsin tidigare”, säger han.

Varumärket Volvo 90 år
Utöver Volvo Museums 10-årsjubileum firar varumärket Volvo hela 90 år.
Redan den 22 juni 1915 registrerade Svenska Kullagerfabriken (SKF) varumärket "VOLVO" hos Kungliga Patent- och Registreringsverket. I handlingarna står det att namnet Volvo avses att användas för "lager, särskilt kullager, rullager, maskiner, transmissioner, automobiler… och transportmedel av alla slag".

Namnet var synnerligen väl valt eftersom det på latin betyder "jag rullar". SKF marknadsförde sedan Volvo-kullager till omkring 1920. Därefter använde man endast det egna namnet för kullager.

Sex år senare hade de första tio provbilarna som vännerna Assar Gabrielsson och Gustaf Larson tillverkat rullat en hel sommar. Utfallet var gott, men vagnarna var döpta till Larson eller GL, efter Gustaf Larson som konstruerat dem. Man behövde ett slagkraftigt namn för den robust byggda svenska automobilen.

SKF beslöt i augusti 1926 att finansiera Gabrielsson och Larsons bilprojekt och gjorde samtidigt det vilande namnet VOLVO tillgängligt för bilarna. Det nya bilmärket föddes året senare, närmare bestämt den 14 april 1927, när den första modellen Volvo ÖV4 rullade ut ur fabriken på Hisingen i Göteborg.

Var med och fira på Gustaf Adolfs Torg i Göteborg och på Volvo Museum 28/5
10.30: Kortege med Volvos historiska fordon startar från Volvo Museum.
Cirka 11.30: Kortegen anländer till Gustaf Adolfs torg.
11.30-12.30: Utställning på Gustaf Adolfs torg.
12.30: Kortegen lämnar Gustaf Adolfs torg och åker till Volvo Museum.

Fri entré till Volvo Museum.

Utställning utanför museet med gårdagens och dagens personbilar, lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner med mera.
För vägbeskrivning, se: http://www.volvo.com/museum

Varmt välkommen!

2005-05-26

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27


Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 81 000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 200 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm och på NASDAQ i US