Volvokoncernen

Volvos Teknikpris tilldelas teamet bakom bränslesnål hybridlösning

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 15:06 CEST

Sex ingenjörer får Volvos Teknikpris 2009 för sitt arbete med att utveckla världens första kommersiellt gångbara hybridlösning för tunga fordon. Priset delas ut av Leif Johansson, Volvos vd och koncernchef, idag den 1 april i samband med AB Volvos årsstämma.

Volvos Teknikpris uppmärksammar i år arbetet med att utveckla I-SAM, Integrated Starter Alternator Motor, en kombinerad startmotor, generator och framdrivningsmotor i en så kallad parallellhybrid, som utöver en elmaskin även har en liten kompakt dieselmotor. Kombinationen kan minska bränsleförbrukningen för bussar med upp till 30 procent, för lastbilar med upp till 20 procent, och för hjullastare i bästa fall med hela 50 procent. Detta sänker bränslekostnaderna och ger stora miljövinster då utsläppen av koldioxid minskar. Den tysta och avgasfria eldriften förbättrar också miljön i närheten av fordonen.
I-SAM presenterades i mars 2006 och var marknadens första parallellhybridkoncept för bussar och tunga lastbilar. Lösningen kan användas i så gott som samtliga Volvokoncernens affärsområden eftersom den bygger på en gemensam plattform med en hög andel standardkomponenter, vilket underlättar volymtillverkning.
"I framtiden kommer parallellhybriden inte att vara en speciallösning utan en teknologi som kommer att finnas i merparten av alla nya stadsbussar och distributionslastbilar. Vi ser goda möjligheter att utveckla hybridteknik för alla segment inom tunga fordon. Det är en självklarhet att Volvokoncernen med sin ledande position inom miljöområdet och som en av världens största tillverkare av kommersiella fordon ska driva utvecklingen av morgondagens transporter", säger Leif Johansson, Volvos vd och koncernchef.
Parallellhybridteknologin passar utmärkt för stadsbussar, sopbilar och distributions-lastbilar som kör i olika hastigheter och startar och stannar upprepade gånger. När en hybridbuss startar från en hållplats används först bara elmaskinen, som är tyst och utan avgaser, medan dieselmotorn träder in när bussen uppnått en viss hastighet. När bussen bromsar för att stanna vid nästa hållplats tas bromsenergin om hand av elmaskinen och lagras i batterierna - för att sedan användas vid nästa acceleration. Allt kontrolleras av en avancerad styrenhet, som också har utvecklats av Volvokoncernens ingenjörer.
Ingenjörer från många delar av Volvokoncernen har deltagit i utvecklingen av I-SAM. Vid prisutdelningen representeras de av sex personer. Volvo Powertrain representeras av Anders Kroon, Volvo Technology representeras av Jerker Lennevi, Joakim Lindström och Lars Carlhammar, Volvo Bussar representeras av Peter Jönsson och Volvo 3P representeras av Christer Ehn.
Volvos Teknikpris instiftades 1988 och delas i år ut för 22:a gången. Priset är ett uttryck för uppskattning av särskilt framstående tekniska insatser inom Volvokoncernen, vilka bidrar till den tekniska profileringen och stimulerar till insatser som för koncernens tekniska kompetens framåt.
Läs mera om Volvos teknikpris på Volvogroup.com (på engelska)
http://www.volvo.com/group/global/en-gb/volvo+group/researchandtechnology/technology_award/2009/2009.htm

2009-04-01
För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

För videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20090401 kl 15.00.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 300 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. Besök www.volvokoncernen.se för mer information.