Vostok Nafta

VOSTOK GAS: SUBSTANSVÄRDE I VOSTOK GAS LTD PER DEN 19 SEPTEMBER 2008

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:12 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49848


Substansvärde per aktie: USD: 39,53 SEK: 261,26

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) vecka 38, 2008 (15/9 - 19/9): -9,18%

Kursutveckling Gazprom ADR, vecka 38, 2008 (15/9 - 19/9): -2,54%

Vostok Gas beräknade substansvärde per den 19 september 2008 uppgick till 1 703,12 miljoner USD eller omkring 11 255,31 miljoner SEK enligt kurs SEK/USD 6,61. Antalet aktier per den 19 september 2008 var 43 080 087.

Förändringar i portföljen

Vid handelsdagens slut fredagen den 19 september 2008 uppgick Vostok Gas totala antal depåbevis i Gazprom till 78 286 553, och det totala antalet stamaktier uppgick till 12 193. Detta utgör en minskning av Gazprominnehavet med 8 183 447 miljoner depåbevis, eller cirka 9,5 procent, jämfört med situationen vid slutet av handelsdagen fredagen den 12 september 2008. Depåbevisen såldes på marknaden för att försäkra att villkoren kopplade till bolagets banklån uppfylls.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.


Per Brilioth
Verkställande direktör


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Eriksson, Head of Investor Relations, tel 08-545 015 50