Vostok Nafta

VOSTOK GAS: SUBSTANSVÄRDE I VOSTOK GAS LTD PER DEN 26 SEPTEMBER 2008

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:18 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49882


Substansvärde per aktie: USD: 41,49 SEK: 274,94

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) vecka 39, 2008 (22/9 - 26/9): 4,96%

Kursutveckling Gazprom ADR, vecka 39, 2008 (22/9 - 26/9): 1,99%

Vostok Gas beräknade substansvärde per den 26 september 2008 uppgick till 1 787,26 miljoner USD eller omkring 11 844,57 miljoner SEK enligt kurs SEK/USD 6,63. Antalet aktier per den 26 september 2008 var 43 080 087.


Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.


Per Brilioth
Verkställande direktör


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Eriksson, Head of Investor Relations, tel 08-545 015 50