Vostok Nafta

VOSTOK GAS: SUBSTANSVÄRDE I VOSTOK GAS LTD PER DEN 5 SEPTEMBER 2008

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:18 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49759


Substansvärde per aktie: USD: 44,40 SEK: 294,61

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) vecka 36, 2008 (1/9 - 5/9): -17,47%

Kursutveckling Gazprom ADR, vecka 36, 2008 (1/9 - 5/9): -12,94%

Vostok Gas beräknade substansvärde per den 5 september 2008 uppgick till 1 912,75 miljoner USD eller omkring 12 691,93 miljoner SEK enligt kurs SEK/USD 6,64. Antalet aktier per den 5 september 2008 var 43 080 087.


Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.


Per Brilioth
Verkställande direktör


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Eriksson, Head of Investor Relations, tel 08-545 015 50