Vostok Nafta

VOSTOK NAFTA EMITTERAR KÖPOPTIONER TILL EN GRUPP ANSTÄLLDA

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 08:37 CEST

Vid ett styrelsemöte den 30 augusti 2007 beslutades att emittera 710 000 optioner till en grupp av anställda, som en del av det tidigare beslutade incitamentsprogrammet omfattande 1 000 000 optioner.

Optionerna får utnyttjas tidigast två år och senast tre år från tidpunkten för utställandet.

Lösenpriset för optionerna har fastställts till den genomsnittliga senaste betalkursen under tio handelsdagar innan beslutet fattades plus 20 procent, vilket för de ovan nämnda optionerna resulterar i ett lösenpris om 84,66 SEK.

För anställda bosatta utanför Sverige gäller följande villkor:

Ingen premie skall erläggas för optionerna och optionerna får endast utnyttjas om optionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen.

För anställda bosatta i Sverige gäller följande villkor:

Optionerna skall erbjudas till ett förvärvspris motsvarande optionernas marknadsvärde vid tidpunkten för erbjudandet. Optionerna skall vara fritt överlåtbara och utgör därmed värdepapper.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson, Head of Investor Relations, Tel +46 701 11 26 15