Vostok Nafta

VOSTOK NAFTA: NIOMÅNADERSRAPPORT AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI 2006–30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 10:16 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44242


- Periodens resultat blev 935,88 miljoner US-dollar (MUSD) (665,50 för motsvarande period föregående år). Resultat per aktie blev under perioden 19,91 USD (14,00).
- Koncernens substansvärde uppgick till 2 653,37 MUSD den 30 september 2006 (1 768,03), motsvarande 57,04 USD per aktie (29,65). Givet en växelkurs SEK/USD om 7,33 var motsvarande värden 19 457,41 miljoner svenska kronor (MSEK) respektive 418,30 SEK. Substansvärdet som rapporteras månadsvis reflekterar marknadsvärdet på koncernens tillgångar minus skulder.
- Under perioden 1 januari 2006 - 30 september 2006 ökade substansvärdet per aktie i USD med 52,15%. Under samma period ökade Credit Suisse First Boston ROS-index med 50,26% mätt i USD. Under kvartalet juli 2006 till september 2006 ökade substansvärdet per aktie i USD med 1,35% (CSFB ROS +1,85%). Antalet aktier per utgången av september 2006 uppgick till 46 515 000.
- Vostok Naftas substansvärde per aktie uppgick till 56,67 USD (409,30 SEK) per den 31 oktober 2006.


(För fullständig rapport se bifogad fil)