Vostok Nafta

VOSTOK NAFTA: SUBSTANSVÄRDE I VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD PER 31 MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 08:56 CEST

Substansvärde per aktie: USD: 46,36, SEK: 361,39

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) mars 2006: 5,16%

ROS-indexutveckling, mars 2006: 2,99%


Tre största innehaven 31 mars 2006 (Procent av aktieportföljen):
1. Gazprom 90,85%
2. TNK BP Holding pref 4,05%
3. Valkyries PC 2,38%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 mars 2006 uppgick till 2 187,4 miljoner USD eller omkring 17 051,6 miljoner SEK enligt kurs SEK/USD 7,80. Antalet aktier per den 31 mars 2006 var 47 183 346. Avseende den del av Vostok Naftas aktieportfölj som utgörs av aktier noterade på RTS har värdet beräknats utifrån köpkurs vid stängning den 31 mars 2006. För övriga i portföljen ingående noterade aktier beräknas värdet utifrån den per 31 mars 2006 genomsnittliga köpkursen vid stängning, enligt två av varandra oberoende mäklarfirmor på den ryska aktiemarknaden.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.


Per Brilioth
Verkställande direktör