Vostok Nafta

VOSTOK NAFTA: SUBSTANSVÄRDE I VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD PER 31 MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:43 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51343Substansvärde per aktie: USD: 3,12, SEK: 25,78

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) mars 2009: 8,54%

RTS-indexutveckling, mars 2009: 28,64%

Tre största innehaven 31 mars 2009 (Andel av portföljen):
1. Black Earth Farming 24,2%
2. RusForest 17,2%
3. Tinkoff Credit Systems 15,2%


Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 mars 2009 uppgick till 287,37 miljoner USD eller omkring 2 372,43 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 8,2557. Nettokassan uppgick per den 31 mars till 11,31 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 31 mars 2009 var 92 041 802. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 31 mars 2009.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.Per Brilioth
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Eriksson, Head of Investor Relations, tel 08-545 015 50