Virtual Intelligence VQ AB

VQ Forum och Årets Advokatbyrå skapar årets stora juristevent

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 06:17 CEST

Vad tycker egentligen klienterna om sina advokatbyråer? Vilka faktorer är avgörande för klientnöjdhet och vilka byråer har varit mest framgångsrika under det senaste året? Vad händer internationellt på juristmarknaden? Hur driver bolagsjuristernas ökade krav affärsutvecklingen på advokatbyråerna framåt?

Få svar på allt detta den 14 november när en heldag med fokus på strategiska frågor och trender på den affärsjuridiska marknaden anordnas gemensamt av VQ Knowledge and Strategy Forum och Regi/Årets Advokatbyrå i samarbete med InfoTorg.

VQ Knowledge and Strategy Forum är en internationell konferens som anordnas för tredje året i rad, med internationella talare av högsta klass. Temat för konferensen är den förändrade juridiska marknaden med nya aktörer och prispress, alternativa prismodeller och behovet av innovation, bättre användande av teknik och utvecklande av nya juridiska tjänster för att möta marknadens krav på mer kostnadseffektiv juridisk rådgivning.

Årets huvudtalare är Susan Hackett, som under 22 år varit senior vice president för den amerikanska bolagsjuristföreningen och som är känd som ”the voice of the in-house bar” och för hur hon har fått bolagsjuristerna att samverka i sina krav på advokatbyråerna.

”Det sätt som Susan Hackett har drivit utvecklingen på den amerikanska marknaden framåt på är otroligt inspirerande”, säger Helena Hallgarn, en av grundarna av VQ. ”Genom att stödja bolagsjuristerna och få dem att samverka till en gemensam röst har de blivit en stor maktfaktor som kunnat påverka byråernas affärsutveckling. Nu ser vi att motsvarande trend börjar komma till Sverige.”

På VQ Forum deltar även flera andra mycket välkända amerikanska och engelska talare, som Chris Bull, tidigare vd för Osborne Clarke och operativ chef för outsourcing-företaget Integreon, Eric Hunter, prisbelönt och omtalad KM- och innovationschef på Bradford & Barthel, David Fitch, KM-chef på Simmons & Simmons, och Charles Christian, en av världens mest inflytelserika legal tech-kommentarorer som har bevakat utvecklingen av teknik och online-tjänster inom juristsektorn i över 30 år.

”Det ska bli väldigt spännande att få höra dessa omtalade internationella talare berätta om sina erfarenheter och tankar kring trender och utvecklingsstrategier för juristmarknaden”, säger Ann Björk, den andra av VQ:s grundare. ”Jag själv är mycket nyfiken på att få höra Eric Hunter berätta om den Google-baserade kunskapsplattform och nya interaktiva lösningar för klienter som han har skapat för sin byrå och om det förändringsprojekt som David Fitch har genomfört på Simmons & Simmons med alternativa prismodeller, outsourcing och online-tjänster direkt till klienterna.”

Sveriges största klient- och branschstudie Årets Advokatbyrå har genomförts sedan 2008 och resultat från studien kommer under dagen att presenteras och analyseras, inte minst i ljuset av Susan Hacketts och övriga talares tankar kring den förändrade juristmarknaden.

”2012 års studie kommer bland annat att fokusera på hur affärsutveckling ofta går hand i hand med av klienterna efterfrågade aktiviteter för ett fördjupat och mervärdeskapande samarbete, vilket inte sällan kommer som en överraskning för många advokater”, berättar Martin Salomon, konsult på Regi. ”Eller för att citera en delägare på en större svensk byrå - är alltså cross-selling client care?”

Mot bakgrund av det värde klienter sätter på spetskompetens hos sina rådgivare tittar studien i år även närmare på vad som kan kallas för ”boutique-fenomenet” i Sverige. Finns det ett ökat intresse bland klienter att anlita mer nischade byråer? Vilka skillnader finns i hur klienter upplever samarbetet med en stor fullservicebyrå jämfört med en mindre boutiquebyrå?

”Studien är den största i sitt slag och omfattar idag över 1400 bedömningar från klienter. Bolagsjuristernas förening är samarbetspartner och hälften av alla svar i studien kommer från bolagsjurister,” berättar Robert Skölfman, vd på Regi. ”Vi är mycket glada över samarbetet med VQ Forum, då resultatet från undersökningen kan användas och kompletteras med intressanta analyser från de internationella talarna.”

Konferensdagen avslutas med prisutdelning där framgångsrika byråer i Årets Advokatbyrå uppmärksammas och en efterföljande galakväll med underhållning, mat och dryck och mingel.

”Vi ser fram emot att tillsammans med Regi skapa årets stora juristhändelse med både tankeväckande och inspirerande innehåll på dagen och med en flärdfull mingeltillställning på kvällen,” säger Ann Björk.

För mer information, se det bifogade programmet samt VQ Forums eventsida respektive Årets Advokatbyrå.

Om Regi

Regi är ett analys- konsultföretag med särskild erfarenhet av att hjälpa b2b-företag inom konsultverksamhet med deras behov av relevant feedback från köpare, marknad och medarbetare, i form av undersökningar och analyser. Genom åren har Regi utifrån de behov som bland annat aktualiseras i de marknadsledande branschstudierna Årets Byrå, Årets Advokatbyrå och IR Nordic markets utvecklat specialistkompetens och en rad tjänster syftande till att stärka relationen mellan köpare och rådgivare och hur samarbetet kan utvecklas. Regi har även omfattande erfarenhet av hur konsultföretag kan öka det interna engagemanget och effektiviteten samt tillvarata medarbetarnas erfarenheter och kompetenser i affärsutvecklingssammanhang mm. Kärnan i de tjänster regi erbjuder är olika former av analyserade interna och externa studier, vilka används som strategiskt beslutsunderlag vid affärsutveckling och förändringsarbete. Huvudansvarig för Regis erbjudande till advokatbranschen är Martin Salomon, konsult och Key Account Manager på Regi. Martin har en bakgrund som jurist och närmare femton års erfarenhet av den affärsjuridiska branschen.

För mer information om Regi, se www.regi.se eller kontakta Regi direkt:

Robert Skölfman, vd - tel 08-545 612 80, robert.skolfman@regi.se 

Martin Salomon, Senior consultant - tel 072-205 4797, martin.salomon@regi.se

 Om VQ

Virtual Intelligence VQ är ett konsultföretag som bistår advokatbyråer och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd. VQ är grundat av Helena Hallgarn och Ann Björk, två av Skandinaviens mest erfarna jurister på knowledge management-frågor för juristsektorn, med sexton respektive tio års praktisk erfarenhet från arbete på några av Sveriges största advokatbyråer.

För mer information om VQ samt pressbilder, se www.vqab.se eller kontakta gärna VQ direkt:

Helena Hallgarn, tel 0768-649 224, helena.hallgarn@vqab.se 

Ann Björk, tel 0768-649 225, ann.bjork@vqab.se

Om InfoTorg

InfoTorg är Sveriges ledande leverantör av besluts- och affärsinformation. Företag, förvaltningar och myndigheter får sekundsnabbt tillgång till fakta om alla personer, företag, fordon, fastigheter och juridiska händelser i Sverige. InfoTorg erbjuder upplysningar direkt från officiella källor och förser sina kunder med marknadens vassaste beslutsunderlag. InfoTorg AB ingår i Bisnodekoncernen, ägt sedan 2005 till 70 procent av Ratos och till 30 procent av Bonnier AB. Läs mer på www.infotorg.se.

Virtual Intelligence VQ - Strategiska rådgivare för bättre kunskapsutnyttjande, ökad lönsamhet och affärsutveckling