Security Solution Scandinavia AB

Vunnet ramavtal för konsulttjänster inom IT-området med Inköp Gävleborg

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 13:05 CEST

Det Göteborgsbaserade företaget Security Solution Scandinavia AB har nyligen tecknat ett ramavtal för konsulttjänster inom IT-området med Inköp Gävleborg.

Då Security Solution Scandinavia AB är specialister på informationssäkerhet är det främst dessa tjänster som kommer avropas. Informationssäkerhetsområdet är omfattande och innefattar också området IT-säkerhet med teknisk inriktning. I området ingår utformning av metoder för kontinuerligt informationssäkerhetsarbete gällande ledning och styrning genom policy och styrande dokument, framtagning av metoder och modeller för riskanalys, värdering av informationstillgångar, utbildning av medarbetare etc. Med IT-säkerhet avses säkerhet med inriktning på utveckling och förvaltning och en verksamhets IT-infrastruktur och tillämpningssystem.

Genom detta avtal får ett tjugotal bolag enkel tillgång till Security Solution Scandinavia AB:s tjänster och produkter, bland annat Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun och Nordanstigs kommun. 

"Vi är stolta över att vi får ytterligare förtroende och att vi kan tillgodose marknadens behov av våra IT-stöd och produktnära tjänster", säger Security solutions Scandinavia AB:s VD Anders Möller.

Avtalet gäller till Q3 2015 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Security Solution Scandinavia AB har sedan tidigare ett gediget samarbete med flertalet kommuner runt om i Sverige.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi ger våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.