Studieförbundet Vuxenskolan

Vuxenskolan skall nå flest deltagare

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 07:49 CET

-          Studieförbundet Vuxenskolan skall finnas och verka i hela landet och sprida folkbildningen inte minst till socialt utsatta områden och nya grupper. Nu anpassar vi organisationen för att möta framtidens utmaningar.

Det var huvudbudskapet när SVs extra förbundsstämma igår (lördag) med bred majoritet beslutade om en omfattande organisationsförändring. Målet är att bli det studieförbund som når och engagerar flest människor med folkbildningsaktiviteter.

-          Vi står inför stora och spännande utmaningar. Klimathotet, integrationen, den demografiska utvecklingen, landsbygdens möjligheter och stadens utveckling, den sociala klyftan, folkhälsan är bara några exempel på stora framtidsfrågor som kräver samtal och reflektioner på bred front där många människor är engagerade.

-          Människor vill och skall vara med och påverka. I det arbetet ser vi breda folkbildande insatser som avgörande. Det handlar om att ge människor insikt som leder till åsikt och engagemang, säger förbundsordförande Berit Danielsson i en kommentar till beslutet.

Omorganisationen innebär i korthet att SV organisationen i framtiden kommer att bestå av två formella nivåer där fokus ligger på att utveckla den lokala verksamheten.

-          Vi minskar antalet juridiska enheter från dagens 191 till drygt 30. Vi samlar resurser och kompetens och får därmed en slagkraftigare organisation som blir snabbfotad och fokuserar på det uppdrag som folkbildningen har att vara en kraft i det demokratiska samhällsbygget, säger Anders Gradin, förbundschef på SV.

Beslutet har föregåtts av en drygt ett år lång och öppen process där hela organisationen varit involverad som avslutades med en bred remissomgång. Nu går arbetet vidare med att implementera organisationsförändringen som skall vara helt genomförd om drygt ett år.

 För vidare information kontakta

Berit Danielsson, förbundsordförande i SV, 076 - 8945720

Anders Gradin, förbundschef, 0708 – 55 30 70
Anders Öhberg, presschef, 070 – 626 38 88