Studieförbundet Vuxenskolan

Vuxenskolans folkbildarstipendium

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2007 08:55 CEST

- Det handlar om demokrati. Att ge människor med stora lässvårigheter en nyckel till det skrivna ordet och därmed det demokratiska samtalet. Det säger Lotta Rosenström som tilldelas årets folkbildningsstipendium av Studieförbundet Vuxenskolan.

Hon får stipendiet - som är på 25 000 kr och delas ut vid SV:s förbundsstämma nu på lördag i Konserthuset i Växjö - för sitt arbete med att bygga upp en organisation med läsombud bland personal i särskilda bostäder, gruppbostäder och daglig verksamhet för funktionshindrade runt om i landet.

Lotta Rosenström har under 15 år arbetat vid Centrum för Lättläst. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) samt Demensförbundet har hon utvecklat ett system med läsombud för människor med stora lässvårigheter. Läsombudens uppgift är att ordna läsestunder med högläsning som en del av sitt dagliga vårdarbete.
- Vi har med hjälp av studiecirkeln utbildat närmare 5 000 läsombud över hela landet. Studiecirkeln är en utmärkt pedagogisk form. Den kombinerar kunskap och erfarenhet på ett sätt som gör att också människor som inte är vana vid studiemiljöer får bra vidareutbildningsmöjligheter. 5 000 läsombud är ett tydligt exempel på detta, säger Lotta Rosenström.

Med läsombudens hjälp får tusentals människor på servicebostäder, i gruppbostäder och i annat boende stöd för att läsa.
- Människor som tidigare inte kunnat tillgodogöra sig exempelvis samhällsinformation och nyheter stimuleras genom läsandet till att kunna ta del av den. Tillgång till information är grundläggande för att kunna delta i det demokratiska samhällsbygget, säger Monica Stolpe-Nordin, ordförande i den jury som utsett Lotta Rosenström.

SVs förbundsstämma genomförs 5 – 7 oktober i Konserthuset i Växjö. Med drygt 500 föranmälda ombud och representanter för samverkande organisationer är det Sveriges största folkbildarmöte.

Motiveringen för Lotta Rosenström:
SV folkbildningsstipendium 2007 tilldelas Lotta Rosenström för att hon på ett fantastiskt och engagerat sätt har arbetat med att sprida läsning av böcker, nyheter och samhällsinformation till vuxna personer som har svårt att läsa själva. Genom skapandet av modellen med läsombud får nu många tusen människor, på servicehem, i gruppbostäder och i annat boende med stöd, läsning i sin vardag. Lotta Rosenström har genom sitt arbete på Centrum för Lättläst och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och FUB utbildat mer än 4 000 läsombud i hela landet. Det är en folkbildande insats som har ökat delaktigheten, tillgängligheten och livskvaliteten för en stor grupp människor.

För mer information kontakta
Lotta Rosenström, lotta.rosenstrom@comhem.se, 073 – 61 77 940
Monica Stolpe Nordin, ordförande i juryn, 070 – 465 10 39
Anders Öhberg, presschef, 070 – 626 38 88