Hassela Helpline

Vuxna kamrater ska stödja ungdomar

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 06:18 CEST

Idag påbörjar elva stycken praktikanter sin utbildning till kamratstödjare. Det är genom ett samarbete mellan Hassela Solidaritet i Skåne, Arbetsförmedlingen och fyra stycken skolor i Malmö som praktikanterna får komma ut och vara ett extra stöd för ungdomarna.

Kamratstödjarna utbildas och coachas av Hassela Solidaritet i Skåne, som bedrivit kamratstöd i årtionden. Kamratstödjarna får ta del av Hasselas ledarutbildning, ett utbildningspaket som ungdomar i behandling och Hasselapedagoger gemensamt tagit fram och som kontinuerligt uppdaterats under fyra decennier.

– För ungdomarna ute på skolorna är det viktigt med en förebild, säger Susanne Johansson, utbildningsansvarig på Hassela Solidaritet i Skåne. Det behövs en vuxen som man kan lita på och se upp till. Någon som man kan tala ut med, som stöttar när det behövs och rycker in när det börjar gå snett. Många unga saknar tyvärr den vuxennärvaron som gör att de känner sig trygga i sig själva och i sin närmiljö.

Hasselarörelsen har alltid betonat vikten av en bra social närmiljö i kampen mot missbruk, kriminalitet och utanförskap. Rörelsen startade 1969 när K-A Westerberg grundade det första Hasselakollektivet. Han menade att man bryter ungdomsmissbruk först när man bryter med den sociala situation som omger den missbrukande ungdomen, och detta gör man bäst med att bygga upp djupa och ömsesidiga relationer.

Under terminen kommer kamratstödjarna att praktisera på fyra olika skolor i Malmö. De kommer att följa med eleverna på skoltid såväl som utanför. Projektet kommer även att äga rum i Lund med en veckas senare start.

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 kl 9-15 på vardagar och vissa kvällar, samt på www.hasselahelpline.se och info@hasselahelpline.se.