Vårdförbundet

Vuxna sviker när barn behöver stöd - men goda exempel på förebyggande arbete runtom i landet

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 08:24 CEST

- Med dagens situation måste eleverna anpassa sina behov till när skolsköterskan är på plats. Skolsköterskor måste ofta jobba på flera skolor, med olika chefer och med olika arbetssätt på varje skola och det leder till att det är svårt att fånga upp problemen tidigt, säger Eva Fernvall, ordförande för Vårdförbundet.

Idag är skolhälsovården alltför ofta en isolerad ö, utan tillgång till elevernas övriga journaler och utan tillgång till specialister och andra resurspersoner. I en rapport som presenteras av Vårdförbundet idag beskrivs även fjorton goda exempel från hela landet där man försöker utveckla det förebyggande arbetet för barn och unga, bland annat:

Västervik vill halvera läskkonsumtionen, Folkhälsorådet i Västervik
Ängslättskolan har 45 minuters gympa varje dag, Malmö
Röris motverkar ohälsan redan på lågstadiet, finns i Stockholm, startar i Göteborg
Kontrakt mellan barn och vuxna om att inte röka, Landstinget i Västerbotten
Databas om folkhälsa, särskilt fokus på barn i Göteborg och Haninge
Föräldrastöd gör barnen friskare, bland annat i Västmanland
Livskunskap på schemat, S:t Eriks Gymnasium i Stockholm
Disa-metoden förebygger depressioner hos tonårsflickor, Stockholm
Reko lär pojkar förstå ilska, Stockholm
- Skolsköterskor och skolpersonal gör ett bra jobb men för att eleverna ska kunna få det stöd de behöver krävs flera olika kompetenser. Skolsköterskan kan vara den första delen i vårdkedjan och stå för kontinuiteten men det krävs även fler psykologer, läkare och kuratorer som kan hjälpa eleverna, säger Eva Fernvall.

- Det finns metoder för att förebygga såväl övervikt och psykiska problem som självmord, men metoderna används i alltför liten grad och i förvånande stor omfattning saknas utvärderingar och ordentliga uppföljningar. Vuxenvärlden måste börja ta de ungas problem på allvar och sluta se dem som udda företeelser som man kan arbeta med i projektform. Det krävs långsiktighet och en klar strategi, säger Eva Fernvall.

Rapporten som presenteras på Vårdförbundets seminarium visar på en rad problem när det gäller barn och ungas hälsa. Den psykiska hälsan hos barn och ungdomar har försämrats och flickorna mår sämst. Skillnaderna vad gäller hälsa mellan barn ökar. Trots många år av krav på att samverkan mellan samhällets olika instanser måste öka, är denna fortfarande mycket bristfällig på de flesta håll.


För mer information kontakta Björn Sundin, pressansvarig på Vårdförbundet, på 0703-73 18 50 eller e-post.