Installatörsföretagen

VVS Företagen kommenterar 6F: Fackens krav hotar jobb och välstånd

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 15:11 CET

Anita Hagelin, tf förhandlingschef på VVS Företagen är kritisk mot de krav som 6F – där även Byggnads ingår, presenterat idag. Kraven är en ”satsning på de lägst avlönade”, och omfattar en löneökning på 3,2 procent, under kommande avtalsperiod.

– Det är en högre nivå än de krav som facken från industrin la fram för en tid sedan. Under sken av låglönesatsningar kräver de här facken löneökningar som klart överstiger vad industrin krävt. Detta trots att merparten av medlemmarna inom 6F hör till de allra bäst avlönade LO-grupperna, säger Anita Hagelin.

Genom sina krav äventyrar facken i 6F den framgångsrika lönebildningsmodell som funnits i Sverige och som gett reallöneökningar till alla under många år.

– I den kommande avtalsrörelsen bör vi fokusera på att parterna tar ansvar för att värna modellen och träffa ansvarsfulla avtal. Avtal som säkrar återväxten och öppnar upp för ungdomar och nyanlända, menar Anita Hagelin.

Sedan 2006 har arbetskraftskostnaderna i Sverige ökat snabbare än i andra europeiska länder och i USA. Ett övergripande och viktigt mål för löneavtalen 2016 är att svenska företag kan återta förlorad konkurrenskraft. Vi kommer att betrakta den internationellt konkurrensutsatta industrin som lönenormerande även i avtalsrörelsen 2016. Att frångå märket som norm skulle riskera jobb och välstånd.

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS, kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. Vi företräder över 1150 medlemsföretag och drygt 20 000  anställda.
VVS Företagens uppdrag är att stärka medlemmarnas förutsättningar för ett framgångsrikt företagande, och med ett aktivt samhällsansvar utveckla VVS-branschen.