Järfälla kommun

Vykort från samhället ska få Järfällas 20-åringar att inte köpa ut

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 10:22 CEST

Som ett led i arbetet att få unga vuxna att hjälpa till med att hålla alkohol och tobak borta från de som inte har åldern inne sänder nu kommunen ett vykort till alla som fyller 20 år under 2012. Uppmaningen är: Var med och ta ansvar och handla inte till de som inte får köpa själva!

Boende i Järfälla som fyller 20 år under året kommer att få ett vykort med ett anti-langningsbudskap vecka 45. Det är ett nytt led i det förebyggande arbetet mot langning. Budskapet är att hjälpa till med att hålla alkohol och tobak borta från de som inte har åldern inne.

– Vykortsutskicket är ett helt nytt inslag i vårt förebyggande arbete och det ska bli spännande att följa upp hur det tagits emot av målgruppen, säger Ulf Peterson, drog- och brottsförebyggande samordnare i Järfälla.

Avsändare av vykortet är Järfälla kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län och polismyndigheten i Stockholms län. Ytterligare 12 kommuner i länet deltar i kampanjen. En uppföljning av vykortsutskicket kommer att göras av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Stockholmsenkäten, en livsstils- och drogvaneundersökning bland ungdomar, visar att kamrater och kamraters syskon tillsammans med andra vuxna (oftast unga vuxna) är den vanligaste langaren. Kamrater och kamraters syskon står för drygt 50 procent och annan vuxen för nästan 30 procent av lagningen av alkohol till 16-åringarna i länet.

För mer information:

Ulf Peterson, drog- och brottsförebyggande samordnare, Järfälla kommun
Telefon: 070- 00 241 59
E-post: ulf.petersson@jarfalla.se

Roland Borgström, brottsförebyggare, Närpolisen i Järfälla
Telefon: 073- 33 154 48
E-post: roland.borgstrom@polisen.se

En kortfilm med samma budskap kommer också att visas på SF-biografer under vecka 44-45. Filmen Hälsningar Samhället kan ses redan nu på Youtube:

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 67 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se