Sanofi Pasteur MSD AB

WAidid-kongressen: Sanofi Pasteur MSD välkomnar preventionsbaserat europeiskt initiativ för vaccination av äldre

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 12:05 CET

Solna den 24 februari 2016 –Två vetenskapligt granskade posters, författade av en europeisk expertgrupp och Sanofi Pasteur MSD, visar tydligt den tunga sjukdomsbördan bland äldre i Europa på grund av för låg vaccinationsgrad och bristfälliga vaccinationsrekommendationer. Dessa resultat presenterades på WAidid-kongressen (the first Biennial Congress of the World Association for Infectious Diseases and Immunological Disorders) som hölls den 18-20 februari, 2016, i Milano, Italien.

”Sjukdomar som kan förhindras med vaccin är nu i stort under kontroll bland barnpopulationen men sjukdomar som kan förhindras med vaccin förekommer i stor utsträckning bland äldre – detta är viktigt att understryka eftersom gruppen äldre fortsätter att öka i omfång”, säger Dr Susanna Esposito. ”Det är viktigt att förstå att vacciner inte bara är till för barn och att vaccination också bör ses som en viktig del av rutinmässiga förebyggande insatser för att bevara hälsan hos våra äldre.”

Med en åldrande europeisk befolkning är vaccinationer en kritisk komponent för att minska sjukdom och lidande samt rädda liv. Vaccination av äldre förhindrar allvarliga komplikationer efter sjukdomar som influensa och bältros, som kan göra att en person aldrig kommer tillbaka till den nivå han eller hon befann sig innan sjukdomen.

Flera vaccinationer rekommenderas runt om i Europa för personer 65 år och äldre för att skydda dem mot sjukdomar som exempelvis influensa, pneumokocksjukdomar, kikhosta och bältros.

Hos äldre kan vissa sjukdomar som influensa, pneumokocksjukdom eller bältros ha ett värre förlopp än hos yngre”, säger Dr Gaetan Gavazzi. ”Att drabbas av någon av dessa sjukdomar kan vara början en på sjukdomsspiral och leda till förlust av självständighet. Detta känns mycket onödigt eftersom sjukdomarna kan förhindras genom vaccination.”

Jämfört med hög täckningsgrad bland barn i många länder i Europa (i Sverige uppnås en vaccinationstäckningsgrad om ca 98% för vaccin inom ramen för barnvaccinationsprogrammet), är täckningsgraden bland äldre mycket lägre i samma europeiska länder. Till exempel lyckades endast två länder nå WHO:s och EU:s rekommenderade täckningsgrad på 75 procent för influensa (Nederländerna och Storbritannien). Under influensasäsongen 2012-13 varierade täckningsgraden mellan 1% till 77% (snittet var 45%) hos 24 europeiska länder[i] och trenden är på nedåtgående.

Influensa orsakar ungefär 38 500 dödsfall i EU/EEA-länder varje år[ii] och och 90 procent av dessa dödsfall är bland äldre[iii]. Under influensasäsongen 2014-15 i Frankrike blev cirka 30 000 personer inlagda på intensivvårdsavdelningar på grund av influensa med 18 300 fler dödsfall än vanligt (90 procent av dessa var hos personer 65 år eller äldre).

Bältros är mycket vanligt förekommande med 1,7 miljoner nya fall i Europa varje år; 30 000 av fallen finns i Sverige. Risk för återaktivering av viruset som orsakar bältros ökar med ålder[iv]. Mer än 40 procent av personer över 60 år som har haft bältros drabbas av svåra nervsmärtor (PHN)[v].

                                                                           ###

[i]European Center for Disease Prevention and Control. Seasonal influenza vaccination in Europe. Overview of vaccination recommendations and coverage rates in the EU Member States for the 2012–13 influenza season. Jan 2015. Available at http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&ID=1154 (Accessed February 10, 2016).

[ii]European Centers for Disease Prevention and Control. Scientific advice: revised estimates of deaths associated with seasonal influenza in the US. Oct 4, 2010. Available at: http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/_layouts/forms/Review_DispForm.aspx?List=a3216f4c-f040-4f51-9f77-a96046dbfd72&ID=394 (Accessed March 23, 2015).

[iii]European Centers for.eu/en/healthtopics/H1N1/basic_facts/Pages/mortality_from_influenza.aspx (Accessed March 23, 2015).

[iv]Pinchinat S et al. Similar herpes zoster incidence across Europe: results from a systematic literature review. BMC Infectious Diseases. 2013; 13:170

[v]Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine for the prevention of herpes zoster. N Engl J Med 2007; 356:1338–134.

Sanofi Pasteur MSD är det enda företaget i Europa som helt och hållet specialiserat sig på att utveckla och sälja vacciner. Sanofi Pasteur MSD verkar för att främja folkhälsan och vara ett långsiktigt och tryggt alternativ genom att erbjuda säkra och effektiva vacciner.