Hasselbladstiftelsen

Walid Raad 2011 års Hasselbladspristagare

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2011 11:42 CET

Walid Raad – 2011 års Hasselbladspristagare

Den libanesisk-amerikanske fotografen Walid Raad har utsetts till 2011 års mottagare av Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi. Priset består av 1 000 000 kr, ett diplom och en guldmedalj och kommer att delas ut till Walid Raad i New York den 8 mars 2011. En utställning med pristagarens verk, Walid Raad – 2011 års Hasselbladpristagare, öppnar den 12 november 2011 i Hasselblad Center i Göteborgs Konstmuseum.  I samband med detta kommer ett eller flera seminarier med pristagaren att anordnas.

Stiftelsens motivering till valet av Walid Raad som årets prismottagare lyder:

Walid Raad är en av de mest nyskapande och särpräglade samtidskonstnärerna med fotografisk inriktning. Han har blivit starkt lovordad för sitt projekt “The Atlas Group”, där han utvecklat nydanande tankar om förhållandet mellan dokumentärfotografi, arkiv och historia. I syfte att dokumentera och undersöka Libanons samtidshistoria har Raad använt nyskapande metoder för hantering av krigets bildspråk och utforskning av politiska och sociala konflikter i konstnärlig form. Raads verk har gjort det möjligt för oss att ifrågasätta den traditionella krigsfotografins ikonografi och på ett produktivt sätt fundera över företeelser som visualitet, minne och våld.

Årets priskommitté, som nominerat kandidaterna till stiftelsens styrelse, har bestått av:

  • Sergio Mah (ordförande), curator och professor vid Universidade Nova i Lissabon, Portugal
  • Clément Chéroux, curator vid fotografiavdelningen på Centre Pompidou, Paris, Frankrike
  • Charlotte Cotton, konstnärlig ledare för National Media Museum, Storbritannien
  • Thomas Seelig, curator vid Fotomuseum Winterthur, Schweiz
  • Carol Squiers, curator vid International Center of Photography (ICP), New York.

Walid Raad har byggt upp ett ytterst inflytelserikt och internationellt uppskattat konstnärskap som innefattar fotografi, video, text, installation och performance och som behandlar Libanons närhistoria samtidigt som det ifrågasätter den visuella och historiska representationens väsen på nya och oväntade sätt.

Raad rönte bred uppmärksamhet med sitt eminenta projekt The Atlas Group (1989–2004), där han utforskade och dokumenterade Libanons samtidshistoria. Raads omfattande konstnärskap undersöker dokumentationens praktik, vårt sätt att skriva historia och vårt sätt att återge våld i bild. I The Atlas Group, som fokuserade på de utdragna krigen i Libanon, samlade Raad och hans medarbetare in och producerade fotografier, videoband och andra dokument. I samband med dessa undersökningar av hur extremt våldsamma skeenden påverkar tillvaron, upplevs och representeras i skön- och facklitteratur har Raad ofta angett påhittade personer som upphovsmän till sina dokument. Samtidigt som hans verk behandlar vardagslivets brutalitet i Libanon under en viktig del av landets historia uppmanar det till eftertanke kring hur historien uppfattas, berättas, skrivs och illustreras.

På ett intelligent och originellt sätt har Raad tänkt ut nyskapande metoder för att skildra kriget och utforska politiska och sociala konflikter i konstnärlig form. Bland hans mest hyllade serier från The Atlas Group Archive finns "My Neck Is Thinner Than a Hair", "Let’s Be Honest, the Weather Helped" och "Secrets in the Open Sea", verk som alla stärker fotografins förmåga att på ett privilegierat och egenartat sätt studera visualitet, minne och våld.

Walid Raad föddes i Chbanieh i Libanon 1967. Hans verk har ställts ut på många framstående nationella och internationella utställningar. På senare tid har han haft en soloutställning på Whitechapel Art Gallery i London som för närvarande visas i Umeå i Sverige och även har visats på Festival d’Automne i Paris (2010) och på PHotoEspana på Reina Sofia museum i Madrid (2009). Raads verk har tidigare även ställts ut på The International Center of Photography i New York (2008), Hamburger Bahnhof i Berlin (2006), Documenta 11 i Kassel (2002), Homeworks i Beirut (2005), Whitneybiennalen i New York (2000 och 2002), Venedigbiennalen (2003), Kunsten Festival des Arts i Brussel (2004) och Wiener Festwochen i Wien (2010). År 2007 tog Raad emot Deutsche Börse Photography Prize, som delas ut av Photographers’ Gallery i London, och fick även Alpert Award, som delas ut av CalArts i Los Angeles. År 2009 tilldelades han ett John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship. Walid Raad bor i New York och är Associate Professor of Art vid The Cooper Union’s School of Art i New York sedan 2002.

 

Bild: Notebook Volume 38: Already Been in a Lake of Fire (Plates 57-58), 2004 © Walid Raad. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York


Hasselbladstiftelsen

 

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 enligt Erna och Victor Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografin. Ett av stiftelsens priser – den årliga internationella utmärkelsen för framstående fotografisk gärning – som 2011 går till Walid Raad, är ett av de mest betydelsefulla fotografiska priserna i världen.

 

Utställningshallen Hasselblad Center är belägen i Göteborgs konstmuseum. I Hasselblad Center presenteras fyra-fem utställningar per år, varav en tillägnas årets Hasselbladspristagare.  Ny nordisk fotografi är en annan årligen återkommande utställning där yngre fotografer får möjlighet att visa upp sina verk. Vissa av utställningarna turnerar till andra ställen i Sverige och utomlands. Stiftelsen har också en omfattande samling med fotografier av Hasselbladspristagare och nordiska fotografer.

 

Utställningen med Walid Raads fotografier öppnar i Hasselblad Center den 12 november 2011 med forskningschefen Gunilla Knape som curator.

 

Göteborg den 8 mars 2011

 

HASSELBLADSTIFTELSEN

Ekmansgatan 8

412 56 Göteborg

 

Tel. 031-778 21 54, Fax 031-778 46 40.

E-post jenny.blixt@hasselbladfoundation.org

 

För ytterligare upplysningar och pressmaterial: www.hasselbladfoundation.org.

Användarnamn: press, lösenord: hs2011 eller kontakta Jenny Blixt.

 

Hasselbladstiftelsen presenterar i Hasselblad Center fyra stora fotoutställningar per år, varav en är årets Hasselbladpristagare. Ambitionen är att visa utställningar med både svenska och internationellt erkända fotografer. Vi belyser även nya fotografiska tendenser i den årligen återkommande utställningen Ny Nordisk Fotografi. Parallellt presenteras kortare utställningar i projektrummet Gallerigången.

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylles genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.