Hasselbladstiftelsen

Walid Raad 2011 års Hasselbladspristagare

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 15:31 CET

Walid Raad – 2011 års Hasselbladspristagare
12 november 2011 – 15 januari 2012

Walid Raad, en av Mellersta Österns viktigaste samtidskonstnärer, har tilldelats 2011 års Hasselbladspris för ”framstående fotografisk gärning”. Raad mottog Hasselbladspriset vid en ceremoni i New York den 8 mars 2011.

Den 11 november anordnas ett pristagarseminarium i Göteborg och utställningen Walid Raad – 2011 års Hasselbladspristagare öppnas på Hasselblad Center.

Raad har skapat ett mycket inflytelserikt och internationellt erkänt konstnärskap som innefattar fotografi, video, text, installation och performance. I sina tankeväckande verk har Raad använt nyskapande metoder för hantering av krigets bildspråk och utforskning av politiska och sociala konflikter i konstnärlig form. Han har även utvecklat nydanande tankar kring förhållandet mellan fotografi, dokumentär praktik, våld och historia.

I utställningen visas ett brett spektrum av Walid Raads arbeten från tidigt 1980-tal fram till idag. Bland annat ingår hans uppmärksammade projekt, The Atlas Group (1989–2004), i vilket han utforskade och dokumenterade de libanesiska krigen (1975–1990). I samband med dessa undersökningar av hur extremt våldsamma skeenden påverkar tillvaron, hur de upplevs och representeras har Raad ofta angett fiktiva personer som upphovsmän till sina verk. I utställningen ingår också Raads pågående serie Sweet Talk (1987––), en undersökning av Beirut, dess invånare och miljöer.

I samband med utställningen publicerar Hasselbladstiftelsen och bokförlaget Steidl en ny bok, Walid Raad: I Might Die Before I Get a Rifle – Hasselblad Award 2011, med en essä av Hélène Chouteau-Matikian och ett efterord av curator Gunilla Knape.

Walid Raad föddes i Chbanieh, Libanon 1967. Han bor och arbetar i Beirut och New York och är Associate Professor of Art vid The Cooper Union, School of Art i New York, sedan 2002.

Följande serier och filmer från The Atlas Group-projektet ingår i utställningen: The Fakhouri file, som omfattar Notebook volume 72: Missing Lebanese wars (1989), Notebook volume 38: Already been in a lake of fire (1991), Civilizationally, we do not dig holes to bury ourselves (1993), och super-8 filmerna Miraculous beginnings and No, illness is neither here nor there; Let’s be honest, the weather helped (1998), Hostage: The Bachar Polaroids (2000), We decided to let them say “we are convinced,” twice (2002), and I might die before I get a rifle (2010).

Till Walid Raads ära organiserar Hasselbladstiftelsen, i samarbete med det libanesiska konstcentrat Ashkal Alwan, ett konstnärsamtal i Beirut med 2010 års Hasselbladspristagare, Sophie Calle.
Tid: Torsdagen den 1 december kl. 20.00 – 22.00
Plats: Ashkal Alwan, Corniche An Nahr, Jisr Al Wati

Pressmaterial kan laddas ner från Hasselbladstiftelsens hemsida: www.hasselbladfoundation.org

För mer information, vänligen kontakta Jenny Blixt, tel. +46(0)31-778 2154 eller Jenny.Blixt@hasselbladfoundation.org

Hasselbladstiftelsen presenterar i Hasselblad Center fyra stora fotoutställningar per år, varav en är årets Hasselbladpristagare. Ambitionen är att visa utställningar med både svenska och internationellt erkända fotografer. Vi belyser även nya fotografiska tendenser i den årligen återkommande utställningen Ny Nordisk Fotografi. Parallellt presenteras kortare utställningar i projektrummet Gallerigången.

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylles genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.